BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowogródzka Teresa (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Merchandising jako skuteczna technika marketingu handlowego
Merchandising as an Efficiency Technology of Marketing
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 299-310, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Merchandising, Marketing handlowy, Zachowania konsumenta, Promocja sprzedaży
Merchandising, Trade marketing, Consumer behaviour, Selling promotion
Note
streszcz., summ.
Company
Carrefour
Abstract
W opracowaniu przedstawiono istotną rolę, jaką w życiu każdego konsumenta odgrywa merchandising. Zwrócono szczególną uwagę na merchandising handlowy, opisując jego techniki oraz obrazując je na przykładzie wybranego hipermarketu Carrefour w Siedlcach. Przy pomocy opisu wyników badań podjęto próbę określenia, w jakim stopniu merchandising wpływa na konsumenta i jego wybory dotyczące zakupów. Stwierdzono, że umiejętne stosowanie wyszukanych technik sprzedaży - w tym merchandisingu sprawiają często, że klienci nabywają produkty, które są im zbędne lub kupują większe ich ilości. Dzieje się tak dlatego, że merchandising na rozwiniętym rynku gospodarki wolnorynkowej w sposób bardzo istotny oddziałuje na zachowanie każdego konsumenta. (abstrakt oryginalny)

In the paper showed role of merchandising in consumer live. It was presented technical site of handle merchandising basis on Carrefour hypermarket data in Siedlce city. Article gives an answer in question how high merchandising effects of customer and his choices of shopping. It was showed related between merchandising and buying more goods by customer. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borusiak B., Merchandising, [w:] Kompendium wiedzy o handlu, praca zbiorowa pod red. M. Sławińska, PWN, Warszawa 2008
 2. Buttle F., Merchandising, "European Journal of Marketing" 1984, nr 6/7
 3. Chwałek J., Innowacje w handlu, PWE, Warszawa 1992
 4. Chwałek J., Nowoczesny sklep, WSiP, Warszawa 1993
 5. Drzazga M., Merchandising w przedsiębiorstwie handlowym, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002
 6. Foxall G.R, Goldsmith R.E, Psychologia konsumenta dla menedżera marketingu, PWN, Warszawa 1998
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing-punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996
 8. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985
 9. McGoldrick P.J., Retail marketing, McGraw-hill, London 1990
 10. Nowacki R., Reklama, Gryfin 2006
 11. Stanisławski J., Wielki słownik angielsko-polski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995
 12. Stopczyński D., Marketing w Praktyce "Sztuka merchandisingu", 1996, Nr 12
 13. Szulce H., Struktury i strategie w handlu, PWE, Warszawa 1998
 14. Underhill P., Dlaczego kupujemy, MT Biznes, Warszawa 2001
 15. Woytowicz-Neymann M., Kozierkiewicz R., Puławski M., English-Polish Business Dictionary, PWE, Warszawa 1991
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu