BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brelik Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Marketing terytorialny a kreowanie regionów
Place Marketing and Creation of Region
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 322-328, rys., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing terytorialny, Marketing regionalny, Promocja walorów regionu, Produkty regionalne
Territorial marketing, Regional marketing, Promotion of region value, Regional product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Turystyka jako znaczący element rozwoju miast i regionów, integrując w szereg dziedzin gospodarki, pozwala na wyeksponowanie i promocję wyjątkowych walorów, charakteryzujących określone obszary geograficzno-administracyjne W artykule przedstawiono znaczenie marketingu terytorialnego oraz jego wpływ na kreowanie regionów. (abstrakt oryginalny)

Tourism as a main factor of cities and regions development, integrating several areas of the economy allows for promotions of exceptional qualities which characterize certain geographic and administrative areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Frankowski Z.196. Marketing w zarządzaniu gminą. Człowiek i Środowisko, nr 2.
 2. Gołembski G. 1998: Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Helbrecht I., 1993, Standmarketing. Konturen einer kommunikativen Stadtenwicklungspolitik, Stadtforschung aktuell, 44, Basel.
 4. Holloway J .Ch., Ch. Robinson , Marketing w turystyce, Wyd. PWE, Warszawa 1997.
 5. Łuczak M. Marketingowa koncepcja produktu turystycznego Sopotu, Uniwersytet Gdański, Sopot 2004, s. 130.
 6. Meffert H., Stadtemarketing - Pflicht oder Kűr? Symposium "Stadtvisionen", Stadtstrategien und Städtemarketing in der Zukunft". Münster, 2-3 Martz 1989.
 7. Ministerstwo Pracy, Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, Warszawa 2005r.
 8. Mruk H., Rutkowski I.P. 1999: Strategia produktu. Wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 9. Nawrocka E. ,2004 :Determinanty Tworzenia i Rozwoju Markowych Produktów Turystycznych Obszaru ,w Markowe Poskrobko B., R. ZióŁkowski, Miejsce turystyki w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego, w: Turystyka na obszarach Zielonych Płuc Polski, red. G . Rąkowski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok 2002.
 10. Produkty Turystyczne, Szczecin- Niechorze 2004.
 11. Szromik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, pod. red. T. Domańskiego, Centrum Badań i Studiów francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu