BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dmowski Łukasz
Title
Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa
Religion Marketing Based on Example of Christianity
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 371-385, fot., rys., wykr., bibliogr. 31 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Reklama, Religie chrześcijańskie, Marketing, Religia, Kościół katolicki
Advertising, Christian religions, Marketing, Religion, Roman Catholic Church
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesna cywilizacja przynosi dynamiczny postęp techniczny, technologiczny i informacyjny. Komunikacja między Kościołem a otoczeniem zaczyna przybierać niespotykane dotychczas formy. Posługiwanie się wyłącznie tradycyjnymi formami przekazu ewangelii jak żywe słowo, obrzędy czy sztuka może okazać się niewystarczające. XXI wiek wymaga aby orędzie chrześcijańskie było głoszone współczesnemu człowiekowi również za pomocą nowych metod, w sposób czytelny i interesujący. W niniejszej pracy przedstawiono możliwości, jakie stwarzają dla Kościołów chrześcijańskich nowoczesne formy komunikacji z otoczeniem. Zwrócono uwagę, iż odpowiednio dobrane działania marketingowe mogą służyć głoszeniu wartości moralnych i religijnych społeczeństwom. Ukazano przykłady, które potwierdziły, że korzystanie z narzędzi i technik marketingowych może być dla wspólnoty Kościoła bardzo pomocne w szerzeniu ewangelii. Jednocześnie podkreślono, iż nieumiejętne posługiwanie się marketingiem może przynieść całej wspólnocie Kościoła wiele szkód. (abstrakt oryginalny)

Contemporary civilization brings dynamic technical, technological and information progress. Communication between Church and environment starts to assume unprecedented forms. The use of traditional forms of preaching the gospel like: homilies, ceremonies or art might not be enough in nowadays. XXI century requires that Christian message is preached to modern society also through new methods in clear and an interesting way. In this work are presented possibilities, which give to Christian Churches modern forms of communication with environment. Well chosen marketing actions may be used to proclaim moral and religious values to societies. Examples presented in this work confirmed that usage of tools and techniques known in marketing may be very helpful for community of Church to spread the gospel. But it is also important to take into consideration, that incompetent usage of marketing may bring many problems and detriments for the community of Church. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alchimowicz P.: Wpadniesz dziś do mnie? Bóg. Jak można reklamować Stwórcę? Więź (3) 2005
 2. Burke S., Taylor B.: B.D. (FRW) McLaren B.D., A Heretic's Guide to Eternity, John Wiley and Sons, 2006
 3. Considine J.J.: Marketing Your Church: Concepts and Strategies, Rowman & Littlefield, 1995
 4. Czujko M.: Jezuici stworzyli plakaty mające przyciągnąć nowicjuszy do ich zakonu, [w:] http://www.wiadomosci24.pl
 5. Daehn M.: Marketing the Church, Lulu.com, St. Louis 2006
 6. Jureczko-Wilk J.: Bóg mówi z billboardów [w:] http://wiadomosci.onet.pl
 7. Kijas Z.: OFM Conv, Mówić o Bogu, Kraków 1997
 8. Marzec P.: Identyfikacja cech marketingu w Kościele katolickim, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
 9. Marzec P.: Promocja osobista stosowana w Kościele katolickim, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
 10. Marzec P.: Wybrane elementy marketingu w Kościele katolickim, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
 11. O'Collins G., Farrugia E.G.: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
 12. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum Poznań 2000
 13. Reising L.R.: Church marketing 101, preparing your church for greeater growth, Baker Books, USA 2006
 14. Sacrum na sprzedaż [w:] http://prostozserca.pl/sacrum-na-sprzedaz
 15. Wells D.: God in the Wasteland: The Reality of Truth in the World of Fading Dreams, Leceister, IVP 1994
 16. Wenska A.: Sprzedać religię [w:] http://info.wiara.pl
 17. Burke S., Taylor B.: B.D. (FRW) McLaren B.D., A Heretic's Guide to Eternity, John Wiley and Sons, 2006
 18. Considine J.J.: Marketing Your Church: Concepts and Strategies, Rowman & Littlefield, 1995
 19. Czujko M.: Jezuici stworzyli plakaty mające przyciągnąć nowicjuszy do ich zakonu, [w:] http://www.wiadomosci24.pl
 20. Daehn M.: Marketing the Church, Lulu.com, St. Louis 2006
 21. Jureczko-Wilk J.: Bóg mówi z billboardów [w:] http://wiadomosci.onet.pl
 22. Kijas Z.: OFM Conv, Mówić o Bogu, Kraków 1997
 23. Marzec P.: Identyfikacja cech marketingu w Kościele katolickim, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
 24. Marzec P.: Promocja osobista stosowana w Kościele katolickim, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
 25. Marzec P.: Wybrane elementy marketingu w Kościele katolickim, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
 26. O'Collins G., Farrugia E.G.: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
 27. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum Poznań 2000
 28. Reising L.R.: Church marketing 101, preparing your church for greeater growth, Baker Books, USA 2006
 29. Sacrum na sprzedaż [w:] http://prostozserca.pl/sacrum-na-sprzedaz
 30. Wells D.: God in the Wasteland: The Reality of Truth in the World of Fading Dreams, Leceister, IVP 1994
 31. Wenska A.: Sprzedać religię [w:] http://info.wiara.pl
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu