BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sarnowski Janusz (ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)
Title
Zastosowanie marketingu w organizacjach non-profit, na przykładzie Parku Narodowego Yellowstone
Marketing in Non-Profit Organization of Public Sector Case : National Park Yellowstone
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 386-398, bibliogr. 15 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing, Organizacje non-profit, Marketing społeczny, Marketing turystyczny
Marketing, Non-profit organisations, Social marketing, Tourism marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania była próba określenia roli marketingu w działalności organizacji non-profit. W części pierwszej, teoretycznej, zaprezentowano istotę oraz specyficzne cechy organizacji non-profit, które w sposób istotny warunkują stosowanie marketingu w tych podmiotach. Celem działań marketingowych jest wspieranie działań tych instytucji na rzecz maksymalizacji wartości dla obywateli. Wartość marketingowa rozumiana jest w niniejszej pracy jako suma korzyści klientów, kontrahentów, partnerów oraz społeczeństwa, która jest tworzona i dostarczana przez organizacje non-profit. W części drugiej, empirycznej, dokonana jest analiza zastosowania marketingu w niekomercyjnej jednostce sektora publicznego jakim jest Park Narodowy Yellowstone w USA. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż Park Yellowstone, jest dobrym przykładem wielofunkcyjnej oferty turystycznej, mogącej zaspokoić potrzeby wielu różnorodnych grup turystów, zróżnicowanych ze względu na cechy geograficzne, społeczne, demograficzne, ekonomiczne czy behawioralne. W Yellowstone stosowane są z powodzeniem instrumenty marketingu mix, a orientacja na marketing społeczny ułatwia realizację celów, wynikających z misji Parku jego. Źródłem informacji była literatura przedmiotu oraz dokonane przez autora obserwacje podczas pobytu w Parku Yellowstone. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is an attempt to define the importance of marketing in activities of non-profit organizations. The first, theoretical parts, presents an essence and some specific features of non- profit organizations that bring about the usage of marketing in their management. The aim of marketing activity is to support the affecitivity of serves provided by them to the citizens. The Author defines a marketing value of their actions as an amount of advantages provided to the customers, contractors, partners and other members of the society due to activities of each non-profit organization. The second, empirical part, analyses the usage of marketing in the activities of National Park Yellowstone in the United States. According to the following analysis, Yellowstone Park can be considered as a good example of multifunctional tourist offer, prepared to satisfy the needs of diverse groups, known for a variety of sociological, demographical, economical and behavioral features. The management of the Park tends to use many elements of marketing-mix and concentrate themselves on social marketing provide them with much help whole realizing their statutory aims. As sources of information, the author used professional literature and his own observations made while visiting Yellowstone National Park. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J.Adamczyk (red.): Marketing, doświadczenia i trendy. Oficyna Wydawnicza Politechniki rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 2. Beyond Road's End. Regulations and Guidelines for Backcountry Travel in Yellowstone National Park. National Park Service, U.S. Department of the Interior, 2008.
 3. B.Iwankiewicz-Rak: Marketing organizacji niedochodowych. AE, Wrocław 1997.
 4. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B.: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa, 2005.
 5. Ph.Kotler, N.Lee: Marketing w sektorze publicznym. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. Ph.Kotler, S.J.Levy: Broadening the Concept of Marketing [w] "Journal of Marketing" January 1969, s.10-15.
 7. A.Limański, I.Drabik: Marketing w organizacjach non-profit. Difin, Warszawa 2007.
 8. A.Sargeant: Marketing w organizacjach non-profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. J.Sarnowski: Cena jako instrument marketingu mix w turystyce [w] D.Dudkiewicz (red.): Marketing usług turystycznych. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007.
 10. J.Sarnowski, E.Kirejczyk: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, 2007.
 11. L.G.Schiffman L.L.Kanuk: Consumer behavior. Prentice Hall International, New York 2000.
 12. D.L.Stynes: Impacts of Visitor Spending on the Local Economy: Yellowstone National Park. Department of Community, Agriculture, Recreation and Resource Studies Michigan State University, East Lansing, Michigan , May 2008.
 13. Yellowstone National Park Superintendent's Compendium 2008.
 14. Yellowstone Resources & Issues 2008. Division of Interpretation, Yellowstone National Park.
 15. Yellowstone. Your complete Guide to the Park. American Park Network. 26-th edition, 2008/9.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu