BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Dominika (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), Dłubakowska-Puzio Ewa (Politechnika Koszalińska), Łowkiewicz Aleksandra (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Wykorzystanie możliwości marketingu personalnego w procesie motywowania pracowników
Realizing the Potential of Employee Marketing in the Process of Employees Motivation
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 399-411, rys., wykr., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Marketing personalny, Motywowanie pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Komunikowanie wewnętrzne, Systemy motywacyjne, Motywacja do pracy
Personnel marketing, Motivating employees, Human Resources Management (HRM), Internal communication, Motivating systems, Work motivation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorki artykułu pragną ukazać rolę marketingu personalnego w procesie motywowania. Dokonały teoretycznej prezentacji instrumentów marketingu personalnego, roli motywacji w kształtowaniu zachowań pracowniczych. Na podstawie badań własnych w jednostce oświatowej ukazały wpływ instrumentów motywacji na stosunek nauczycieli do wykonywanej pracy. (abstrakt oryginalny)

The authors of the article want to show the role of employee marketing in the process of motivation. They have done a theoretical presentation of the instruments of employee marketing, the role of motivation in shaping of employees behavior. Based on their own researches in an educational unit, authors have shown an influence the instruments of motivation on teachers' attitude for their work. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baruk A. I.: Marketing personalny, Difin, Warszawa 2006.
  2. Baruk A. I.: Postmodernistyczne koncepcje marketingowe w marketing klasyczny, Wyd. "Dom Organizatora, Toruń 2008.
  3. Buczyńska A.: Markowa firma, Personel i Zarządzanie 2008 nr 8.
  4. Bukowska B., Gajda K.: Pigułka z lojalności. Praktyczne aspekty budowania lojalności pracowników, Personel i Zarządzanie 2009 nr 2.
  5. Kozielski R.: Kobiety na rynku. Czy komunikacja wewnętrzna pozwoli firmie pokonać konkurentów, Personel 2007 nr 6.
  6. Rostek R.: Ambasadorowie organizacji, Personel i Zarządzanie 2008 nr 11.
  7. Schultz D.P., Schultz S.E.: Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
  8. Sekuła Z.: Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Wyd. PWE, Warszawa 2008.
  9. Sekuła Z.: Troskliwy lider (2). Sposoby zapobiegania demotywacji pracowników, Personel 2007 nr 9.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu