BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolinský Slavomír
Title
Ekonomický a právny význam daňových rajov
The Economic and Legal Significance of Tax Havens
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 273-292, bibliogr. 25 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
System podatkowy, Raje podatkowe, Banki
Tax system, Tax havens, Banks
Note
summ.
Abstract
Firms are known for their effort to achieve maximum profit which is demonstrated in the thinking of their owners. One of the areas that can help to achieve this aim is international tax planning. The Slovak Republic has implemented tax standards in accordance with the standards of the European Union and OECD. That is why the entrepreneurs wanting to avoid their tax and to reduce their costs are forced to look for other solutions. Companies are established and transferred to countries with minimum tax rate and the high level of secrecy. The problem could be the perception of tax havens as something that is not desirable or even legal. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Klein, Š. 1998. Daňové raje:... aby neboli daňovým peklom. Ostrava: Sagit.
 2. Klein, Š. Múrikov, K. 2002. Medzinárodné daňové plánovanie. Praha: GRADA Publishing as.
 3. Leservoisier, L. 1992. Daňové raje. Jiří Filip. Paris: Presses universitaires de France.
 4. Velo, L. 1997. Daňové raje sveta. Praha: Rebo Productions.
 5. V daňovom raji už sídli 8990 vlastníkov českých firiem. Hospodárske noviny. 12.3.2009, č 50, s 21.
 6. CNN, Obama chystá úder na daňové raje [online]. 2009. Dostupné na WWW: http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/167981-obama -chysta-uder-na-danoveraje. html
 7. ČEKIA, kto sme a kam patríme [online]. 2008. Dostupné na WWW: http://www.cekia.cz/?idf=kdo-jsme 36
 8. FINANCE, Offshore spoločnosti [online]. 2008. Dostupné na WWW: http://www.finance.cz/firmy/informace/offshorespolecnosti/ danove-raje/
 9. G-20, Declaration of Strengthening the financial system - London, 2 April 2009 [Online]. 2009. Dostupné na WWW: http://www.g20.org /Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-_1615_final.pdf
 10. HOSPODÁRSKE NOVINY, Bankové tajomstvo nebude sväté už ani vo Švajčiarsku [Online]. 2009. Dostupné na WWW: http://finweb.ihned cz/c1-35690940-bankovnitajemstvi- nebude-svate-uz-ani-voŠvajčiarsko
 11. HOSPODÁRSKE NOVINY, OECD: Medzi daňové raje už Uruguaj, Kostarika, Malajzia a Filipíny nepatrí [online]. 2009. Dostupné na WWW: http://ekonomika.ihned.cz/c1-36653690-oecd-mezi-danove -raje-uz-uruguay-kostarikamalajsie- a-Filipiny-nepatri
 12. Ministerstvo financií slovenskej republiky, Výsledky činností Finančného analytického útvaru (FAU) [online]. 2008. Dostupné na WWW: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ analit_cinn_ kontr.html
 13. NOVÁK, J.: Žite lepšie, žite bez daní, MF Plus [online]. 2008. Dostupné na WWW: http://www.aroninvest.cz/?id=mda
 14. OECD, Improve tax fairness and help the developing world [online]. 2009. Dostupné na WWW: http://www.oecd.org/document/4/0, 3343, en_2649_37427_42630276_1_1_1_1, 00.htm l
 15. OECD, OECD work on tax evasion [online]. 2009. Dostupné na WWW: http://www.oecd.org/document/21/0, 3343, en_2649_37427_ 42344853_1_1_1_1, 00.html
 16. OECD, Tax haven Crackdown will benefit developing countries [online]. 2009. Dostupné na WWW: http://www.oecd.org/document /14/0, 3343, en_2649_37427_42630286_1_1_1_1, 00.html.
 17. REUTERS, Daňové raje existujú [online]. 2009. Dostupné na WWW: http://ekonomika.idnes.cz/danove-raje-existuji-iv-cesku-dkl- / Ekonomika .asp? C =% 20A080211_211339_ekonomika_mia
 18. REUTERS, Švajčiarsko zmierni bankové tajomstvo, nechce na zoznam daňových rajov [Online]. 2009. Dostupné na WWW:http://ekonomika.idnes.cz/svycarsko-zmirnibankovni- tajemstvinechce- na-seznam-danovych-raju-11n-/ekozahranicni. asp? c = A090313_141115_eko-zahranicni_vem
 19. Sagit, Daňový raj [online]. 2004. Dostupné na WWW:http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=74&typ=r&leveli d=da_105.htm
 20. Tichá, Michaela: Daňové úniky - inštitucionálne aspekty [online]. 2007. Dostupné na WWW: http://kvf.vse.cz/storage /1180483352 _sb_ticha.pdf
 21. Zlato nikdy nesklame. Ekonom. 2.4.2009, č 13, s 22-25.
 22. Bankové tajomstvo: V palebnej línii. Euro. 30.3.2009, č 13, s 42-45.
 23. Summit G20: Nesmelý záchvat optimizmu. Euro. 6.4.2009, č 14, s 32- 35.
 24. Ohrozené raja. Rešpekt. 6.4.2009, roč. XX, č 15, s 30-32.
 25. Vyhnaní do raja. Ekonom. 12.3.2009, č 10, s 16-21.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu