BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Slovakia)
Title
Ethical Aspects of the Profession of Social Worker
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 25-34, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Opieka socjalna, Praca socjalna, Etyka, Pomoc społeczna, Wykluczenie finansowe, Wykluczenie społeczne
Social services, Social work, Ethics, Social assistance, Financial exclusion, Social exclusion
Note
summ.
Abstract
Social work is an occupation, in which, one helps other people for free. The main purpose of this help is to improve the social function of the individual, who because of difficult situation, is unable to improve his/her status on his/her own. Future of the individual depends (partly or completely) on the help offered by the social worker[Praca socjalna, 2002: 14]. The goal of social work is to stop the process of social exclusion (marginalization) by deleting its causes. This way of understanding the term of social work should be distinguished from the term of social help, which helps citizens mainly financially. Sometimes, in practice, it is quite hard to distinguish social work from social help because one of the goals of social help is social, and professional stimulation of people who are socially excluded from the society due to poverty, what in fact, covers with social work.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Garvin, Ch. D., Seabury, B. A. 1998. Działanie interpersonalne w pracy socjalnej. Katowice.
  2. Kamiński, T. 2009. Etyka pracownika socjalnego. Częstochowa 2003,
  3. P. Dancák, Wychowanie do wartości jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu współczesnego kryzysu według nauczania Jana Pawła II, In: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II, Innovatio Press, Lublin.
  4. Kowalski, W. 2008. Organizacje pozarządowe w polityce społecznej państwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej w województwie lubelskim, in: Praca socjalna, P. Czarnecki (Ed.), Innovatio Press, Lublin.
  5. Praca Socjalna, in.: Instytut Rozwoju Służ Społecznych. Lipiec- Wrzesień 2002.
  6. Stolárik, S. 2009. Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, Apostolicum, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu