BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Psychological Aspects of the Functioning of Workers in Flexible Forms of Employment
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 11 (2), s. 35-50, rys., bibliogr. 16 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Kontrakt psychologiczny, Elastyczność zatrudnienia, Zadowolenie z pracy, Psychologia, Psychologia pracy
Psychological contract, Flexible employment, Job satisfaction, Psychology, Industrial psychology
Note
summ.
Abstract
A psychological analysis of the functioning of people in the work environment has been conducted on the basis of the results of quantitative research carried out among workers employed in nine forms of flexible employment, drawing on a model of selected psychological variables, including employment choice autonomy, attribution of organizational membership, form and content of psychological contract, and attitudes towards work and social skills, including personal flexibility and assertive behaviour. Work satisfaction in flexible types of employment has also been studied, along with the psychological cost associated with this type of employment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bańka, A. 1995. Jakość życia w psychologicznym doświadczeniu codzienności związanym z rozwojem zawodowym, pracą i bezrobociem. w: A. Bańka, R. Derbis (ed.). Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych. Poznań: Gemini.
 2. Davis-Blake, A., Uzzi, B. 1993. Determinants of Employment Externalization: A Study of Temporary Workers and Independent Contractors. Administrative Science Quarterly, 38.
 3. Dobrowolska, M. 2007. Alternatywne formy zatrudnienia, w: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (ed.). Perspektywy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Dobrowolska, M. 2008. Elastyczność jako składnik kompetencji pracowników tymczasowych, w: S.A. Witkowski, T. Listwan (ed.). Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 5. Dobrowolska, M. 2011. Flexible form of employment in view of unemployment problems in middle age. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Dobrowolska, M. (ed.). 2010. Elastyczne formy zatrudnienia szansą na pracę. Katowice: Wydawnictwo KMB Press.
 7. Ellingson J. E., Gruys M. L., Sackett P. R. 1998. Factors related to the satisfaction and performance of temporary employees. Journal of Applied Psychology, 83.
 8. Hackman, J.R., Oldham, G.R. 1976. Motivation through the design of work: Test of theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16.
 9. Król-Fijewska, M., Fijewski, P. 2000. Asertywność menedżera. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne.
 10. Miś, L. 1995. Aktualni i potencjalni bezrobotni - porównanie dwóch grup młodych mieszkańców małego miasta. Psychologiczne problemy funkcjonowania człowieka w sytuacji pracy, 12, 21.
 11. Nollen, S. D. 1996. Negative aspects of temporary employment. Journal of Labor Research, 17.
 12. Pearce J. L. 1993. Toward an organizational behavior of contract laborers: their psychological involvement and effects on employee co-workers. Academy of Management Journal, 36.
 13. Pocztowski, A. 1994. Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemów bezrobocia. Gospodarka Narodowa, 9.
 14. Ratajczak, Z. 2002. Utrata pracy - kryzys czy wyzwanie. Psychologiczne mechanizmy zaradności, w: J. Brzeziński, H. Sęk (red.). Psychologia w obliczu zachodzących przemian społeczno - kulturowych. Kolokwia Psychologiczne, 10.
 15. Rousseau, D. M. 1998. Psychological and implied contracts in organizations. The Employee Rights and Responsibilities Journal, 2.
 16. Tomaszewski, T. 1985. Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot, w: J. Reykowski, O. W. Owczynnikowa, K. Obuchowski (ed.). Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Warszawa: Ossolineum.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu