BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fidelus Anna
Title
Tutoring Method - an Innovative Way in Rehabilitation Work
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 329-338, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Metody nauczania, Coaching, Pedagogika
Parenting, Teaching method, Coaching, Pedagogy
Abstract
The methods of personal development tutoring and coaching, which initially were used mainly in the training of managerial personnel and highlevel personnel, have been popular in Poland for several years. People in no higher positions, who either want to find their new way of life or go through a crisis, have also started to benefit from these methods. Tutoring and coaching are the methods which have not been used in pedagogy for a long period of time. Tutoring is the method of education consisting in the individual work with a student (tutee). This is a long-standing method and should last at least one semester. Meetings are held once a week. The work consists in a conversation to which the student prepares himself/herself. The conversation is the main tool for work in the tutoring method. The main aim of this method is as follows: the integral development (both knowledge and also personality) and bringing the tutee to the moment in which he/she will be able to bring himself/herself up. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu (?) Tutoring - o metodzie. Available at: http://dodn.wroclaw.pl/projekt912/Tutoring.pdf, 20.01.2011.
  2. Fidelus, A. 2008. Przestępczość nieletnich w ujęciu prawnym i społecznym. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie.
  3. Kopaliński, W. 2007. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: PWN.
  4. Maslow, A. 2009. Motywacja i Osobowość. Warszawa: PWN.
  5. Puls Medycyny. 2004. Superwizor wycisza emocje. Available at: http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/4164,superwiz or,wycisza,emocje.html, 20.01.2011.
  6. Pytka, L. 2000. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  7. Pytka, L. 2008. Różne ujęcia definicji resocjalizacji, In: B. Urban, J. Stanik (reds) Resocjalizacja. Warszawa: PWN.
  8. Smółka, P. (red.). 2009. Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Wydawnictwo HELION.
  9. Wysocka, E. 2009. Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu