BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Гавров Сергеи Назипович
Title
Политическая культура: от традиционного общества к обществу модерна
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 77-92, bibliogr. 12 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Polityka społeczna, Kultura polityczna, Historia społeczeństw, Społeczeństwo
Societal policy, Culture of politics, Societies history, Society
Abstract
Artykuł omawia kulturę polityczną państwa na przykładzie zmian zachodzących w społeczeństwie oraz ewolucję zachowań społecznych, porównując społeczeństwo oparte na wartościach tradycyjnych ze społeczeństwem demokratycznym i obywatelskim z jakim spotykamy się we współczesnych krajach demokratycznych.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Манн, Т. 1996. Художник и общество. Статьи и письма. М.
 2. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. XVII. (33): Култагой - Лед. СПб., 1896.
 3. Алмонд, Г. 1997. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций: Пер. с англ., Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2. Зарубежная политическая мысль. XX в. М.
 4. Штафф, И. 1997. К понятию политической теологии у Карла Шмитта, Типы власти в сравнительно-исторической перспективе: Проблемно-тематический сборник. Вып. 3. М.
 5. Коукер, К. 2000. Сумерки Запада. М.
 6. Штафф, И. 1997. К понятию политической теологии у Карла Шмитта. Типы власти в сравнительно-исторической перспективе: Проблемно-тематический сборник. Вып. 3. М.
 7. Гужва, И. 2001. Отпущение грехов / Эксперт. М., 2001. № 25.
 8. Власова, О. 2005. Последний шаг в Европу, Эксперт. 28 марта-3 апреля 2005, № 12 (459).
 9. Власова, О. 2005. Последний шаг в Европу, Эксперт. 28 марта-3 апреля 2005. № 12 (459).
 10. Хабермас, Ю. 1995. Философский спор вокруг идеи демократии, Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М.
 11. Коукер, К. 2000. Сумерки Запада. М., 2000.
 12. Хабермас, Ю. 1995. Гражданство и национальная идентичность, Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu