BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabalski Przemysław (Uniwersytet Łódzki)
Title
MSSF a ustawa o rachunkowości (6) Aktywa niematerialne
Source
Rachunkowość, 2014, nr 7, s. 16-25, tab.
Keyword
Wycena wartości niematerialnych, Wartości niematerialne, Zasoby niematerialne, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości
Valuation of intangible assets, Intangible asset, Intangible assets, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act
Abstract
Choć tzw. zasoby miękkie mają spory i wciąż rosnący udział w majątku przedsiębiorstwa, ustawa o rachunkowości, w przeciwieństwie do MSSF, reguluje jedynie podstawowe kwestie dotyczące ich wyceny i amortyzacji.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu