BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurašek Martin
Title
Spuštače domaceho nasilia a legislativne ošetrenie pomoci obetiam
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 2, s. 203-215, bibliogr. 10 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rodzina, Przemoc w rodzinie, Regulacje prawne, Opieka socjalna
Family, Violence in the family, Legal regulations, Social services
Abstract
Artykuł omawia współczesny problem przemocy domowej, jej przyczyny, patologie społeczne oraz rolę regulacji prawnych zapobiegających temu zjawisku i instytucji opieki socjalnej świadczących pomoc na rzecz zagrożonych środowisk.
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dunovsky, J. Dytrych, Z., Matějček, Z. a kolektiv. 1995. Tyrane, zneuživane a zanedbavane ditě, Praha.
  2. Levicka, J. Zeman, K. 1999. Socialnopravna ochrana deti a mladeže, Trnava.
  3. Michančova, S. 2005. Pachateľ sexualneho zneuživania deti medzi nami. Prešov.
  4. Molčanova, A., Gallova, T., Grajciarova, N. 2002. Domace nasilie a jeho obete v procese pomoci, In: Syndrom tyraneho, zneuživaneho dieťaťa - problem verejneho zdravia, Zbornik prednašok a prezentacii z II. Vedecko- pracovnej konferencie konanej v dňoch 14. - 15. Novembra v Košiciach, Košice.
  5. Řičan, P., Krejčiřova, D., a kolektiv. 1997. Dětska klinicka psychologie, 3. vydanie, Praha.
  6. Schavel, M. Čišecky, F. Olah, M. 2008. Socialna prevencia, Bratislava: Vysoka škola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alžbety.
  7. Storoška, M. Niektore krizove situacie a ich zvladanie. In: Media - naboženstvo - edukacia. Prešov.
  8. Strieženec, Š. 2001. Uvod do socialnej prace, 2. vydanie, Trnava.
  9. Vicianova, K. 2000. Medicinske aspekty. In: Tyranie, zneuživanie a zanedbavanie deti, Pezinok.
  10. Zachova, A. 1999. Kratky komentar k Dohovoru o pravach dieťaťa, Bratislava.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu