BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fedak Zdzisław, Pudło Elżbieta
Title
Likwidacja spółek handlowych (5). Rachunkowość w okresie likwidacji
Source
Rachunkowość, 2014, nr 7, s. 28-38, tab., przypisy
Keyword
Likwidacja przedsiębiorstwa, Rachunkowość spółek, Spółki handlowe
Closing down of business, Company accounts, Commercial companies
Abstract
Decyzja o likwidacji spółki rodzi wiele problemów natury księgowej. Spora część z nich wynika z braku jasnych regulacji i niezharmonizowania przepisów. Artykuł poświęcony jest zagadnieniom, z którymi zmierzyć się musi księgowy spółki prawa handlowego postawionej w stan likwidacji z innych przyczyn aniżeli upadłość. Spółka taka chce lub musi się rozwiązać kończąc swój byt prawny, z czym wiąże się wykreślenie z rejestru sądowego. O ile przy tym rozwiązanie spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych obowiązkowo poprzedza postępowanie likwidacyjne jest dobrowolne, ale dogodne, gdyż ułatwia osiągnięcie celu, jakim jest rozwiązanie spółki.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Kosakowski, Przyczyny likwidacji, "Rachunkowość", nr 4/2014.
  2. P. Wrześniewski, Podobieństwa i różnice trybu likwidacji, "Rachunkowość" nr 4/2014.
  3. E. Hrebin, Obowiązki podatkowe, cz. 1 i 2 "Rachunkowość", nr 5 i 6/2014.
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu