BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kmecová Jaroslava (University of Prešov, Slovakia)
Title
A Man in the Process of Planning and Setting his Targets
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 389-401, bibliogr. 9 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Rozwój kapitału ludzkiego, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Gospodarowanie czasem
Development of human capital, Person's role in society, Time economizing
Note
summ.
Abstract
The article focuses on a man - a human being, going through many changes and processes in his personal and professional life. It deals with the planning in the context of personalism of Church social teaching. The contribution concentrates on planning and setting the goals not only for the development of a personality as such but also of the whole society. The paper highlights a time management as a significant element of personality development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allen, D. 2001. Mít vše hotovo. Jak zvládnout práci i život a cítiti se při tom dobře. Brno: Jan Melvil Publishing, s.r.o.
  2. Assländer, F. - Anselm, G. 2008. Time management jako duchovní úkol. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.
  3. Berryová, L. M. 1998. Psychológia v práci. Bratislava: Vydavateľstvo Ikar, 2009.
  4. Dancák, P. 2009. Personalistický rozmer vo filozofii 20. storočia. Vydanie prvé. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta.
  5. Košturiak, J. 2010. Úvahy na každý deň. Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo.
  6. Słomski, W. 2006. Úvod do filozofie Emmanuela Mouniera. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.
  7. Stolárik, S. 2010. 5 x Člověk. Reálna existencia človeka. České Budějovice: Nakladatelství JIH.
  8. Stolárik, S. 2010. Niekoľko poznámok k personalizmu ako aj pokus o načrtnutie personalizmu nádeje. In Personalizmus a súčasnosť I. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a regionalistiky.
  9. Toman, I. 2009. Debordelizace hlavy. Zprimitivněte k úspěchu. 2. vydání. Praha: TAXUS International.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu