BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Tomaszewski Marek (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw według szkoły instytucjonalnej
Innovation's Cooperation According to Institutional Approach
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 389-394, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Instytucjonalizm, Współpraca przedsiębiorstw, Koszty transakcyjne, Teoria przedsiębiorstwa
Institutional economics, Enterprises cooperation, Transaction cost, Enterprise theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Interpretacja wyrażenia "instytucjonalizm" budzi obecnie wiele wątpliwości. W centrum uwagi szkoły instytucjonalnej i neoinstytucjonalnej okazują się być nie tyle instytucje sensu stricte, lecz układy typowych nawyków, rutyny, utrwalonych praktyk, zasad i praw. Regulują one relacje (związki) i interakcje między poszczególnymi uczestnikami rynku nie tylko w ich wnętrzu, lecz również między nimi i poza nimi. Koszty transakcji jako nieodłączny element konceptu instytucjonalnego, mogą być ograniczane przez zjawisko kooperacji. Zmniejszają się tym samym koszty kreowania innowacji, a więc i koszty samego procesu innowacyjnego. Ze względu na różne ograniczenia występujące na drodze do współpracy (np. zachowania oportunistyczne) istnieje potrzeba jej formalizacji, co również przyczynia się do podnoszenia kosztów. (abstrakt oryginalny)

Interpretation of the phrase "institutionalisms" is currently attracting a lot of doubts. Focus on institutional and neoinstitutional approach shows, that they describing not so much institutions in the strict sense, but the layouts of typical habits, routine, well-established practices, rules or laws. They govern the relationships and the interactions between the players, not only in their inner interactions, but also in their contacts with milieu. Amount of transaction costs as an integral part of the institutional concept, may be limited by the phenomenon of collaboration process. That phenomenon can reduce the cost of creating innovation, and therefore the cost of the innovation process. Due to various limitations that exist in the way of cooperation (eg, opportunistic behavior), there is a need to formalize it, which also contributes to increasing the cost. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Coase R. 1937: The Nature of the Firm. "Economica", 4.
  2. Gruszecki T. 2002: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
  3. Łącka I. 2001: Alianse strategiczne. Szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.
  4. Milgrom P., Roberts J. 1992: Economics Organization and Management. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
  5. Rickets M. 1994: The Economics of Business Enterprise. Harvester Wheatsheaf, New York.
  6. Romanowska M. 1997: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
  7. Williamson O. 1998: Instytucje ekonomiczne kapitalizmu. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu