BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasiak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Polityka fiskalna i monetarna w obliczu współczesnego kryzysu gospodarczego
Fiscal and Monetary Policy in the Face of Contemporary Economic Crisis
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 107-131, tab., wykr., aneks, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Polityka fiskalna, Gospodarka światowa, Nadzór bankowy
Financial crisis, Fiscal policy, World economy, Bank supervision
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie ma na celu analizę przyczyn powstania współczesnego światowego kryzysu finansowego oraz przedstawienie działań antykryzysowych, jakie zostały podjęte w ramach polityki fiskalnej i monetarnej. Rządy oraz banki centralne, a także międzynarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zdecydowały, że konieczne jest łagodzenie skutków oraz przeciwdziałanie perturbacjom na rynkach światowych. Ich celem było także zahamowanie rozprzestrzeniania się kryzysu oraz uniknięcie podobnych problemów w przyszłości. O ile mówienie dziś o przyczynach i przebiegu współczesnego kryzysu jest możliwe, o tyle trudniej jest mówić o jego skutkach, gdyż mimo że pewne oznaki mogące świadczyć o poprawie sytuacji gospodarczej są już widoczne, to jednak kryzys jeszcze się nie skończył. Skutki można zatem jedynie przewidywać na podstawie dostępnych obecnie danych. (fragment tekstu)

This paper discusses the financial crisis of 2007-2009, which has been called the worst financial crisis since the Great Depression by leading economists and has contributed to the failure of key businesses, declines in consumer wealth estimated at trillions of U.S. dollars, substantial financial burdens incurred by governments and a significant decline in economic activity. Experts have proposed many causes of this crisis, but both macro- and microeconomic circumstances need to be enumerated. The immediate cause or "trigger" of the crisis was the bursting of the United States housing bubble. The crisis rapidly developed and spread into a global economic shock, resulting in a number of European bank failures, declines in various stock indexes and large reductions in the market value of equities and commodities. Moreover, the de-leveraging of financial institutions, resulting in asset sales to pay back obligations that could not be refinanced in frozen credit markets, further accelerated the liquidity crisis and caused a decrease in international trade. World political leaders, national ministers of finance and central bank directors coordinated their efforts to reduce fears, but the crisis continued, leading many emergent economies to seek aid from the IMF. During September 2008, the crisis hit its most critical stage. There was the equivalent of a bank run on money market mutual funds, which frequently invest in commercial paper issued by corporations to fund their operations and payrolls. The financial crisis, which has spread across all global markets, has not been without impact on Poland, but our economic foundations are rather stable. A large part of Poland's comparatively positive outcome is the fact that Polish banks have never dealt in all the sophisticated instruments used by U.S. financial institutions. As indicators showed, Poland wrote down a highest economic growth in EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atkins R., Ward A., Strefa euro sprawdziła się, "Dziennik Gazeta Prawna" 2 października 2009,nr 193.
 2. Balakrishnan R., Koeva Brooks P., Leigh D., Tytell I., Abiad A., Financial Crises Tend to Have Long Impact on the Economy, "World Economic Outlook", IMF Survey Magazine online, September 22, 2009.
 3. Balcerowicz L., Zbliża się dno kryzysu, teraz wszystko zależy od rządów, "Dziennik Gazeta Prawna" 15 września 2009, nr 180, s. C6.
 4. Central Banks Should Move Beyond Price Stability, "World Economic Outlook", IMF Survey Magazine online, September 22, 2009.
 5. Greenspan A., Era zawirowań, Muza, Warszawa 2008.
 6. http://ec.europa.eu/index_pl.htm
 7. http://www.kprm.gov.pl/
 8. Munchau W., Kryzys będzie długi i bolesny, "Gazeta Prawna" 13 czerwca 2008, nr 70, "Financial Times" - dodatek dla menedżerów.
 9. Opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu: strefa euro (EA11-2000, EA12-2006, EA13-2007,EA15-2008, EA16), UE (wybrane kraje).
 10. www.bankofengland.co.uk
 11. www.snb.ch
 12. www.ecb.int
 13. www.federalreserve.gov/FOMC/
 14. Polska wobec współczesnego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa, wrzesień 2009, s. 6-8.
 15. Prusek T., Bracia nad przepaścią, "Gazeta Wyborcza" 15 września 2008, nr 216, "Gospodarka", s. 26.
 16. Psalida L. E., Nowak S., Public Sector Efforts to Contain Crisis Calmed Markets, Global Financial Stability Report, IMF Monetary and Capital Markets Department, September 21, 2009, http://www.imf.org/external/pubs/ft /survey/so/2009/RES092109A.htm
 17. Rising Unemployment Marks Crisis Third Wave, "World Economic Outlook", IMF Survey Magazine online, September 5, 2009.
 18. Rocznica kryzysu. Czy Lehman Brothers trzeba było ratować?, http://manager.money.pl/news/artykul/rocznica%3Bkryzysu%3Blehman%3Bbrothers%3Btrzeba%3Bbylo%3Bratowac,127,0,532351.html
 19. Rybiński K., Bankrut Europa, "Wprost" 22 lutego 2009.
 20. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, DzU nr 65 poz. 545.
 21. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 69 poz. 587.
 22. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, DzU nr 209 poz. 1317.
 23. www.bankier.pl, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezydent -podpisal -ustawe-lagodzaca -skutki--kryzysu-1993613.html
 24. www.gazetaprawna.pl
 25. www.nbp.pl
 26. Wyliczenia "Timesa" na podstawie danych IMF, http://www.tvn24.pl/12692,1618917,0,1,bogacze-zaplacili-11nbspbilionow -dolarow-za-kryzys,wiadomosc.html
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu