BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnicki Grzegorz (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)
Title
Wpływ stanu psychicznego skazanego na przebieg resocjalizacji
The Effect of the Mental State of the Convicted Person on the Course of Rehabilitation
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 1 (5), s. 15-19, rys.
Keyword
Więziennictwo, Psychologia, System penitencjarny, Choroby
Prison system, Psychology, Penitentiary system, Illness
Abstract
Artykuł poświęcony został zależności procesu resocjalizacji osób odbywających karę pozbawienia wolności od stanu ich zdrowia psychicznego. Autor omawia zmiany psychiczne, zaburzenia niepsychotyczne i charakterologiczne, jakie pojawić się mogą u skazanych w sytuacji izolacji więziennej oraz przedstawia warunki skuteczności resocjalizacji skazanych, czynniki sprzyjające powodzeniu tego procesu, a jednocześnie w poprawiające stan psychiczny więźniów. Osobne miejsce poświęcone zostało kwestiom resocjalizacji osób skazanych z chorobami psychicznymi.

The mental state not only has an impact on human life, but also on the process of rehabilitation of convicts in prison isolation conditions. Depends on many factors, among other things, mental and physical condition of the prisoner. Mental state affected by the following processes as prison isolation, stigma, standardization, degradation, depersonalization. Execution of sentence of imprisonment in the therapeutic system is an interim measure. Diagnosis of psychological and psychic reveals criminal tendencies of prisoners and a turning point in their social re-education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. John D. Stirling, Jonathan S.E. Hellewell: Psychopatologia. Gdańsk 2005, s. 23-27.
  2. M. Ciosek: Izolacja więzienna. Gdańsk 1993, s. 40.
  3. E. Ringel: Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. Tłum. E. Kaźmierczak. Szczecin 1987.
  4. B. Hołyst: Wiktymologia. Warszawa 2000, s. 191.
  5. B. Holyst: Samobójstwo. Przypadek czy konieczność. Warszawa 1983, s. 68.
  6. Linowski K., Wysocki I., Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu