BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Âkovuk Tamara
Title
Smysložiznennye cennosti molodeži v sovremennoj Belarusi
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 2, s. 187-207, bibliogr. 12 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Młodzież, Socjologia, Socjologia grup społecznych, Edukacja młodzieży
Youth, Sociology, Sociology of social groups, Youth education
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Artykuł przedstawia krótkie studium socjologiczne dotyczące ludzi młodych, żyjących współcześnie na Białorusi; omawiana jest rola młodzieży w społeczeństwie, jej plany życiowe, wartości, które wyznają i jakość edukacji, która ma jej zapewnić awans społeczny oraz polityka państwa wobec ludzi młodych.
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowicz, R. 1980. Plany życiowe młodzieży a środowisko. Zagadnienia metodologiczne, w: Studia socjologiczne N 4.
 2. Формирование мировоззренческой культуры молодежи / Под ред. Табачковского В.Г. - Киев: Наукова думка, 1990.
 3. Яковук, Т.И. 2003. Меняющаяся молодежь в меняющемсяобществе, Брест.
 4. Маслоу, А. 1999. Новые рубежи человеческой природы, М.
 5. Merton, R.K. 1982. Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa.
 6. Pankowski, K. 1997. O sensie życia, wartościach życiowych, cnotach i występkach, w: O stylach życia Polaków, M. Falkowskiej (red.), Warszawa.
 7. Pawlina, K. 1996. Sens życia w opinii młodzieży w Polsce, w: Comminio N 3.
 8. Pilch, T. 1997. Zasady badań pedagogicznych, Wrocław.
 9. Pirecki, K. 2002. Studiowanie jako droga i szansa kształtowania systemu wartości, w: Edukacja wobec wartości, J..Kojkoł, P. Przybysz (red.), Gdynia.
 10. Świda-Ziemba, H. 1996. Postawy wartościujące pokolenia X., w: Probl. opiek.-wychow, N 2.
 11. Świda-Ziemba, H. 1998. Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych. Warszawa.
 12. Świda-Ziemba, H. 2000. Obraz świata i bycia w świecie. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu