BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pachnik Karol (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Ustrojowe zagadnienia dopuszczalności istnienia stanowiska asesora w sądach administracyjnych
Constitutional Problems of Acceptability Assessor's Appointment in Administrative Courts
Source
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2013, nr 1 (5), s. 47-52
Keyword
Sąd administracyjny, Sądownictwo, Orzecznictwo sądu, Postępowanie sądowe, Etyka zawodowa
Administrative court, Judicature, Judicial decision, Legal proceedings, Professional ethics
Company
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Supreme Administrative Court
Abstract
W ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprecyzowano skład w jakim winien występować sąd administracyjny rozpoznający sprawę. Na tle tego uregulowania i w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 7/062 rozważaniu może podlegać utrzymanie instytucji asesorów sądowych w zmienionym kształcie. Wobec prowadzonych prac zmierzających do nowelizacji ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego należy zastanowić się nad ostatecznym kształtem ciągle obecnej w ustawie ustrojowej instytucji asesora w sądach administracyjnych. Rodzi się także uzasadnione pytanie o potencjalną możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowo-administracyjnej przez asesorów sądowych. (fragment tekstu)

Law on Proceedings before Administrative Courts determines how should look like the composition of the administrative courts. The Supreme Administrative Courts in own case law in one side presents position that assessors have powers like a judges, but in other way claim that assessors do not have rights to create the panel of judges. Author of article show main problems connected with assessor's position in court: if they can be treats like a judge or not. The Polish Constitution ensures independence of court, so the judges must be independent while assessors do not had to have this obligation. The Constitutional Tribunal ruled that assessors are the court employees so they can't be independent and can't be part of composition of the administrative courts. Present assessors legal status requires new findings in model of polish administrative judicature. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. L. Błystak, Etyka sędziowska w praktyce, Dodatek do Monitora Prawniczego 2010 nr 3 s. 56.
Cited by
Show
ISSN
2081-8025
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu