BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Novotná Březovská Barbora
Title
Sféra soukromí a sféra zaměstnání - synergie či antagonismus?
Privacy Sphere and Employment Sphere - Synergy or Antagonism?
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 429-436, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Ochrona prywatności, Praca, Etyka
Protection of privacy, Labour, Ethics
Note
summ.
Abstract
This contribution deals with privacy at work from the angle of social psychology and ethics. The purpose is to try to find a definition of privacy itself and to point out the ambivalence of privacy in the private sphere of life and in the public sphere of life. It occurs that its roots are essentially ethical. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allen L. A. [online]. Dostupné z: http://www.law.upenn.edu /cf/faculty/aallen/
  2. Bartík, V. Janečková, E. Ochrana soukromí na pracovišti - e-mailová pošta. Práce a mzda, 2009/11, publikováno 30.10.2009. [cit. 31. 11. 2011]. Dostupné z http://www.mzdovapraxe.cz/archiv /dokument /doc-d7058v10005-ochrana-soukromi-na-pracovisti-e-mailovaposta/# 3
  3. Heslo Privacy. [cit. 31. 11. 2011]. Dostupné z http://plato stanford. edu/entries/privacy
  4. Kant, I. 1990. Základy metafyziky mravů. 2. vyd. Praha: Svoboda.
  5. Nakonečný, M. 2005. Sociální psychologie organizace. Vyd. 1. Praha: Grada.
  6. Novák, D. 2011. Problémy ochrany soukromí a osobních údajů v právu EU. Brno, [cit. 31. 11. 2011]. Disertační práce (Ph.D.). Masarykova universita Brno. Právnická fakulta. Dostupná z http:// is.muni.cz/th/52154/pravf_d/disertacni_prace.pdf?zpet=%2Fvyhled avani%2F%3Fsearch%3Ddaniel%20nov%C3%A1k%20agenda:th%2 6start%3D1
  7. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, uveřejněno v č. 1/1993 Sbírky zákonů na straně 017.
  8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, uveřejněno v č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
cze
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu