BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Войналович І.А.
Title
Шляхи активізації освітніх чинників підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні
Directions Educational Factors for the Competitiveness of the Labour Force in Ukraine
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 523-531, bibliogr. 3 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Siła robocza, Rynek usług edukacyjnych, Konkurencyjność, Rynek pracy
Labour force, Education services market, Competitiveness, Labour market
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
,
Abstract
The main instruments of the Activation of Educational Factors of Labour Competitiveness Growth at Labour Market are analyzed, the Organizational Mechanism of Realization of Educational factors is proposed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Костенко, Н.І. 2001. Профільна освіта як засіб формування професійних домагань старшокласників (зарубіжний досвід) / Н.І. Костенко // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". №3.
  2. Левченко, О.М. 2009. Напрями удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою / О.М. Левченко // Економічні науки: збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету, № 15.
  3. Профессиональные навыки, способствующие росту производительности, занятости и развитию: Доклад V. - Женева: Международное бюро труда, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu