BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łączek Marcin
Title
The Effectiveness of Creative Pedagogy Methods - Creativity Training (Types and Effectiveness of Creativity Trainings)
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 543-550, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Kreatywność, Szkolenia, Efektywność
Creativity, Training, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
The article refers to Scott, Leritz and Mumford's (2004) quantitative meta- analysis of programme evaluation methods based on seventy prior studies where they (2004: 361) try to show that "well-designed creativity training programs typically induce gains in performance with these effects generalizing across criteria, settings, and target populations." Based on further analyses, they (2004) divide their trainings into developing: divergent thinking, problem solving, creative activities and creative attitudes. The findings confirm the effectiveness of creativity trainings (with problem solving trainings being the most effective and those whose aim is to change participants' personality, and make them more creative - the least effective). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Góralski, A. 1996. Reguły treningu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Góralski, A. 2003. Teoria twórczości. Eseje filozoficzne i pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
  3. Nęcka, E. 1998. Trening twórczości. Podręcznik dla psychologów, pedagogów i nauczycieli. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  4. Nęcka, E. 2002. Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  5. Scott, G., Leritz, L. E., & Mumford, M. D. 2004. The effectiveness of creativity training: a quantitative review. In Creativity Research Journal, 16(4), 361-388.
  6. Szmidt, K. J. 2003. Współczesne koncepcje wychowania do kreatywności i nauczania twórczości: przegląd stanowisk polskich. In K. J. Szmidt (Ed.). Dydaktyka twórczości. Koncepcje - Problemy - Rozwiązania 19/133.
  7. Szmidt, K. J. (Ed.). 2003. Dydaktyka twórczości. Koncepcje - Problemy - Rozwiązania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  8. Szmidt, K. J. 2007. Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu