BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popielas Mateusz (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Służebność przesyłu
Transmission line easement
Source
Acta Innovations, 2014, nr 12, s. 48-53, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Prawo cywilne, Majątek przedsiębiorstwa, Partnerstwo przedsiębiorstw, Energia elektryczna, Służebność przesyłu
Civil law, Business assets, Partnership of companies, Electric power, Transmission easement
Note
streszcz., summ.
Abstract
W 2008 roku wprowadzono do polskiego porządku prawnego służebność przesyłu. Jest to ograniczone prawo rzeczowe polegające na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym w zakresie z nieruchomości obciążonej. Stronami w służebności przesyłu są przedsiębiorca przesyłowy i właściciel nieruchomości. Służebność przesyłu ustanawiana jest na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń przesyłowych znajdujących się na cudzym gruncie lub dopiero zamierza posadowić na cudzej nieruchomości takie urządzenia. (abstrakt oryginalny)

Transmission line easement was enforced into law by an amendment to the Civil Code on 30.05.2008. It's one of limited property rights, which is similar to an easement appurtenant. This servitude is established for the benefit of entrepreneur who sells energy. He can be in two positions: he is going to build devices, which are going to transmit energy or has already built them. The devices are set on somebody else's property. The transmission line easement can be established by a mutual agreement, a verdict or an acquisitive prescription. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2009, s.88-129.
 2. E. Gniewek, Komentarz, [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks Cywilny. Komentarz, 2008, Legalis.
 3. E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Księga Druga, Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001.
 4. E. Gniewek, Nowy rodzaj służebności służebność przesyłu, [w:] Prace z prawa cywilnego dla uczczenia pamięci prof. Jana Kosika, red. Piotr Machnikowski, Wrocław 2009, s.7-15.
 5. G. Bieniek, Służebność przesyłu, czyli temat prawniczych dyskusji, "Rzeczpospolita", 25 września 2008r.
 6. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe Problematyka prawna, Wydanie 1, Warszawa 2008, s.60.
 7. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 2013, Legalis.
 8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 121).
 9. Ustawa z dnia 17 listopada1964 r., Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 101).
 10. Ustawa z dnia 14 lutego 1991r., Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 164).
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2000r. V CKN 30/00, OSNC 2001, nr 9, poz.125.
Cited by
Show
ISSN
2300-5599
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu