BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyński Artur (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Unijny rynek mleka w perspektywie zniesienia kwot mlecznych
Milk and Milk Products Market in the Perspective of EU Milk Quota Abolition
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 446-450, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Mleko, Przetwórstwo mleka, Rynek mleka, Polityka regulacyjna
Milk, Milk processing, Milk market, Regulatory policy
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł przedstawia sytuację, jaka może wystąpić na rynku mleka i przetworów mlecznych w 2020 r., po zniesieniu systemu kwotowania produkcji. Wyniki analiz wskazują na zwiększenie wielkości produkcji mleka i takich przetworów mlecznych, jak: masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów, w scenariuszach zakładających zniesienie kwot mlecznych. Wskazuje się także na spadek ceny skupu mleka, a niepokojąca może być perspektywa utrzymania się rozbieżności pomiędzy cenami skupu mleka w krajach, które przystąpiły do UE w 2004 r. a krajami "starej piętnastki". Pomiędzy Polską, a Niemcami różnica ta może dochodzić nawet do 10 €/100 kg. (abstrakt oryginalny)

The Luxemburg Agreement on the Mid-Term-Review (MTR) established changes in milk and milk products market in EU. The main concerned an end of milk quota system. In this paper presents perspectives on milk and milk products market after quota abolition in 2015. The results for different scenario relate to 2020 both the quota will still binding (baseline scenario) and will be abolished in 2015 (scenario QA, M1, S1). The analyze shows growth of milk production and milk products: butter, skimmed milk or cheese when the quota will be abolished. All prospects appear decrease milk producer prices and remain the difference in price level within UE-15 and UE-10. For example Polish milk producers in 2020 will even gain 10 €/100 kg lower milk price than German farmers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartova L., Fellmann T., M'barek R. 2009: Modelling and Analysis of the European Milk and Dairy Market. Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies. Office for Official Publications of the European Communities, EUR 23833 EN/1, Luksemburg.
  2. Kasztelan P. 2009: System regulacji produkcji mleka w Polsce. "Roczn. Nauk Roln.", seria G, t. 96, z. 1.
  3. Kasztelan P. 2010: Rozwój gospodarstw mlecznych w warunkach kwotowania produkcji. "Roczn. Nauk Roln.", seria G, t. 97, z. 1.
  4. Malak-Rawlikowska A. 2005: Ekonomiczne i organizacyjne skutki wprowadzenia systemu regulacji produkcji mleka w wybranych krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Witzke P., Kempen M., Pérez Domínguez I., Jansson T., Sckokai P., Helming J., Heckelei T., Daniele Moro D., Tonini A., Fellmann T. 2009a: Regional Economic Analysis of Milk Quota Reform in the EU. Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies. Office for Official Publications of the European Communities EUR 23961 EN, Luksemburg.
  6. Witzke P., Zintl A., Tonini A. 2009b: The Common Agricultural Policy SIMulation (CAPSIM) Model: Dairy Reform and Western Balkan Countries Accession Scenarios. Joint Research Centre - Institute for Prospective Technological Studies. Office for Official Publications of the European Communities, EUR 23951 EN, Luksemburg.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu