BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figna Anna
Title
Procesy fuzji i przejęć w europejskiej bankowości - kontynuacja długoterminowego trendu
Mergers and Acquisitions in the European Banking Sector -Following a Long-Term Trend
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 31-39, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Banki, Bankowość, Konsolidacja banków
Mergers and acquisitions, Banks, Banking, Bank consolidation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Procesy integracji i globalizacji we współczesnym świecie postępują, a tym samym przyczyniają się do powstawania jednego globalnego rynku. W ramach Unii Europejskiej powstawanie jednolitego rynku finansowego związane jest z funkcjonowaniem pośredników finansowych, w szczególności banków. Banki, chcąc sprostać wymogom konkurencji, poszerzają wachlarz oferowanych produktów, a także zdobywają nowe rynki przez fuzje i przejęcia innych instytucji finansowych. W artykule została poruszona kwestia procesu konsolidacji w bankowości europejskiej. Na podstawie analiz Pricewater-houseCoopers, Eurostat i Komisji Europejskiej przeanalizowane zostały strategie banków europejskich w aspekcie procesów konsolidacji w latach 1996-2005. (abstrakt oryginalny)

As the world of today is embracing the processes of integration and globalization, a single global market is emerging. Within the European Union, the formation of a single financial market relates strongly to the operations of financial intermediaries, such as banks in particular. In an effort to meet the challenges of the competitive environment, banks are expanding their product ranges and conquering new markets through mergers with and acquisitions of other financial institutions. The paper addresses the issue of consolidation in the European banking industry. Based on analyses performed by PricewaterhouseCoopers, Eurostat and the European Commission, the author attempts a review of European banks' strategies in the context of the progressing consolidation of the sector in the years 1996-2005. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dieckmann R., EU - Retail Banking Fortsetzung der europäischen Finanzmarktintegration, Deutsche Bank Research "EU Monitor" 2006, nr 34.
  2. Europäische Kommission: "Eurobarometer", Mai 2003.
  3. Klimiuk Z., Globalizacja systemów bankowych, w: Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, 2002.
  4. Kosiński B., Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych, w: Bankowość na świecie i w Polsce stan obecny i tendencje rozwojowe, red. L. Oręziak, B. Pietrzak, OLYMPUS 2000/2001.
  5. Majewski T., Integracja Europejska 10x TAK, Wyd. Wokół nas, Gliwice 1996.
  6. PricewaterhouseCoopers: European banking consolidation, kwiecień 2006.
  7. PricewaterhouseCoopers: Financial Services M&A Review of and outlook for mergers and acquisitions in the European financial services market 2006.
  8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu