BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waściński Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wójcik Grażyna Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Publiczny system finansowy w gospodarce rynkowej
Public Financial System in Market Economy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 100-109, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Dług publiczny, Struktura finansowa, Finanse publiczne, System finansowy
Public debt, Financial structure, Public finance, Financial system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy omówiono zasady funkcjonowania publicznego systemu finansowego, koncentrując się na jego zadaniach oraz specyficznych właściwościach. Stwierdzono, że publiczny system finansowy w Polsce jest ciągle w okresie przeobrażeń dokonywanych w różnych płaszczyznach funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the principle of functioning public financial system, focusing on his tasks as well as specific proprieties. It was affirmed, that public financial system in Poland is in period transformations made in different planes functioning still. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2002, 2005, 2007.
  3. Górski M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  4. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu