BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rola prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji
Consequence of Poland Presidency in European Union in the Field of Education
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 110-118, tab., bibliogr. 4 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Prezydencja w Unii Europejskiej, Edukacja, System edukacji, System finansowania
Presidency of the European Union, Education, Educational system, System of financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W roku 2011 Polska obejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Edukacja jest jednym z obszarów strategicznych współpracy państw UE. Celem artykułu jest przybliżenie roli prezydencji Polski w UE w zakresie edukacji. (abstrakt oryginalny)

In 2011 Poland will take charge of presidency in European Union. Education is one of the strategic subject of European Union co - operation. The aim of the paper is to present consequence of Poland presidency in European Union in the field of education. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kowalska I.: Edukacyjne konta osobiste instrumentem rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich. Praca pod red. I. Sikorskiej - Wolak. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007
  2. Kowalska I.: Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund. In: Problems of world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw 2007
  3. Kowalska I.: Bank Services for Structural Funds on the Example of Individual Learning Accounts. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 65/2008
  4. Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r. Tekst ostateczny Warszawa, styczeń 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu