BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
40 lat problematyki ekonomicznej w AURZE
Source
Aura, 2013, nr 3, s. 18-19, fot.
Keyword
Czasopiśmiennictwo, Ochrona środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
Periodicals, Environmental protection, Economic aspects of environmental protection
Abstract
AURA, pierwsze w Polsce czasopismo ekologiczne, powstała w 1973 roku, a więc stosunkowo wcześnie, na tle kształtujących się dopiero badań naukowych i ruchu społecznego w ochronie środowiska naturalnego. Bowiem do przełomu lat 50. i 60. XX wieku istotną rolę odgrywała jedynie ochrona przyrody - czyli troska o florę i faunę oraz zabytki przyrody nieożywionej - zresztą o długiej już tradycji, a jej ukoronowaniem było powstanie w 1928 roku Ligi Ochrony Przyrody oraz działalność prof. Władysława Szafera (1886-1970). Natomiast narodziny ochrony środowiska naturalnego (przyrodniczego) jako ochrony środowiska życia człowieka stanowią nowy etap w gospodarowaniu zasobami naturalnymi i kształtowaniu elementów środowiskowych. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu