BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grela Jerzy
Title
Gospodarka wodna wciąż na rozdrożu
Water Management Still at the Crossroads
Source
Aura, 2013, nr 3, s. 16-17
Keyword
Gospodarka wodna, Ochrona wód, Polityka państwowa
Water management, Protection of waters, State policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ranga gospodarki wodnej nie była w Polsce, zwłaszcza w poprzednim ustroju, wysoka. Przeszło dwadzieścia lat po zmianach nadal trudno o optymizm. W tym okresie więcej zrobiono błędów niż rzeczy pożytecznych dla gospodarki wodnej. Byłoby zapewne jeszcze gorzej, gdyby nie ogólnoeuropejskie przepisy, do których Polska musiała się dostosować po wejściu do Unii Europejskiej. Propozycji poprawy sytuacji powstało w ostatnich latach sporo. Większość zainteresowanych zgadza się z krytycznymi uwagami, nie ma natomiast zgody, jeśli chodzi o propozycje naprawy. Dają tu znać o sobie interesy grupowe. (abstrakt oryginalny)

Water management had not been appreciated, especially under communist rule. 20 years after the shift the prospects are not optimistic. In this period there have been more mistakes achievements. The situation would have been even worse, but Poland had to introduce EU regulations after joining the European Union. The number of proposals for improvement have been put forward. Majority of stakeholders agree to critical comments, but ways of suggested improvements are ignored and groups' interests prevail. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu