BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foitová Dernerová Pavla (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Mikoláš Milan (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Title
Grants for Ph.D. Students on VSB-Technical University of Ostrava in the Czech Republic
Granty dla doktorantów w Wyższej Szkole Górniczej - Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie w Republice Czeskiej
Source
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 21-23, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Finansowanie badań naukowych, Finansowanie projektów, Kadry naukowe
Financing scientific research, Projects financing, Scientific staff
Note
streszcz., summ.
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. "Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach". W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji. (abstrakt oryginalny)

Projects and grants are unique for development of science and research. For many people it is only source of money for their research. Particularly on universities the projects expanded. From this reason the participation of Ph.D. students in the Student Grant Competition is the best start in this field. Paper discusses in its first part how the Student Grant Competition takes its place on Technical University of Ostrava. Focuses on difficulties with submission of the application, explain process of whole project evaluation and states total amounts acquired from the Ministry of Education, Youth and Sports for Student Grand Competitions since 2010. Second part of this paper directly shows concrete project for "Research of utilization of mining waste in chosen localities." In the paper is described subject of the research, concrete goals of project, timetable. It is stated the preliminary budget of project and actual progress in the project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strnadel, B.: Zásady studentské grantové soutěže: verze F. Ostrava: VŠB-TUO, 2012.TUO_LEG_09_003. Dostupné z: http://innet.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/predpisy/legislativni-dokumenty (pro přístup je potřeba být přihlášen; kontaktujte autora příspěvku)
  2. Slivka, V.: Zásady studentské grantové soutěže doplněk HGF: verze D. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. HGF_SME_09_011. Dostupné z: http://innet.vsb.cz/cs/hgf/veda-a-vyzkum/projekty-hgf/sgs/ (pro přístup je potřeba být přihlášen; kontaktujte autora příspěvku)
  3. INNET - Specifický VŠ výzkum[online]. [cit. 7. 4. 2013]. Available on:http://innet.vsb.cz/cs/uni/veda-a-vyzkum/sgs/
  4. INNET - Schválené projekty[online]. [cit. 9. 4. 2013]. Available on: http://innet.vsb.cz/cs/uni/veda-avyzkum/sgs/2013/detaily?detail=21337
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu