BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuk Józef (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Organizacja pracy jako podstawa rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) w rolnictwie
Organization of Work Process as a Basics of the Time Driven Activity Based Costing in Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 501-505, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Rolnictwo, Organizacja pracy, Rachunek kosztów działań
Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC), Agriculture, Work organisation, Activity Based Costing (ABC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane problemy organizacji pracy w rolnictwie na potrzeby rachunku kosztów działań sterowanego czasem. Właściwa organizacja procesów produkcyjnych pozwala na wykorzystanie norm i normatywów w rachunku kosztów na etapie podejmowania decyzji i planowania, a także pozwala na lokalizację głównych źródeł nieefektywności w wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyjnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents chosen problems of organization work process for the purpose of the time driven activity based costing in agriculture. Comparing to the entire economy, agricultural sector has its own specifics, which comes from its biological character of production and dependency on the natural environment. The biological processes and plant or animal physiology decide about the character of production. Human should only create an appropriate conditions for plant and animal development. Production is organized in a form of breeding and cropping activities, which enforce growth of animals. For the purpose of cost account on the level of decision making and planning, it is necessary to set up the appropriate norms and normatives for particular activities. It is also extremely important element of the time driven activity based costing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Anderson S.R. 2008: Rachunek kosztów działań sterowany czasem. PWN, Warszawa, 22.
  2. Katalog norm i normatywów. 1991: Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  3. Kondraszuk T. 2010: Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC) w rolnictwie. [w:] Rachunkowość a controlling (red. E. Nowak, M. Nieplowicz). UE we Wrocławiu, Wrocław, 211-219.
  4. Maniecki F, Żuk J. 1973: Ćwiczenia z organizacji i ekonomiki pracy w gospodarstwie rolniczym. Skrypty AR w Warszawie, Warszawa, 8.
  5. Żuk J. 1976: Projekt rachunkowości technologicznej w gospodarstwach rodzinnych dla potrzeb analiz, prognoz oraz doradztwa produkcyjno-ekonomicznego. Wydawnictwa SGGW, Warszawa.
  6. Żuk J. 1986: Zadania z organizacji pracy w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu