BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Śmiałowski Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno- -ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013
The Consumption of Cigarettes in Different Socio-economic Groups in Poland in the Years 2000-2013
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 71-84, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Używki, Rynek papierosów, Konsumpcja używek, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Substances, Cigarettes market, Consumption of stimulants, Social and economic conditions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania poziomu konsumpcji papierosów w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej i typu biologicznego rodziny. Jako dane źródłowe wykorzystano wyniki badań panelowych "Diagnoza Społeczna" prowadzonych cyklicznie od 2000 roku. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych przez autorów w oparciu o wyniki badań Budżetów Gospodarstw Domowych (BGD). (abstrakt oryginalny)

The paper presents results of research on diversification in cigarette consumption, depending on the socio-economic group and type of biological family. As the source data used results of the panel "Social Diagnosis" conducted periodically since 2000. The results were compared with the results of previous studies conducted by the authors on the basis of the results of the Household Budget (BGD) survey. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carton S., Jouvent R., Widlocher D. [1994]: Sensation seeking, nicotine dependence, and smoking motivation in female and male smokers. Addictive Behaviors, 19 (3), ss. 219-227.
 2. Chełchowski W. [2014]: Tytoniowa szara strefa. Wiadomości Handlowe, 135 (5). [Tryb dostępu:] http://wiadomoscihandlowe.pl/ [Data odczytu: maj 2014].
 3. Czapiński J., Panek T. [2013]: Diagnoza społeczna 2013. [Tryb dostępu:] http://www.diagnozaspoleczna.com [Data odczytu: kwiecień 2014].
 4. Czerwińska E. [1995]: Przemysł tytoniowy w Polsce - start do prywatyzacji. Materiały i Dokumenty nr 155, Biuro Sejmu RP, Warszawa.
 5. Czerwińska E., Koronowski A., Stankiewicz D. [1994]: Przemysł tytoniowy, a zagadnienie monopolu państwowego. Raport nr 61, Kancelaria Sejmu RP, Warszawa.
 6. Eriksen M., Mackay J., Ross H. [2012]: The Tobacco Atlas. American Cancer Society, Atlanta, GA, USA.
 7. Fiddler J. A., West R. [2009]: Self-perceived smoking motives and their correlates in a general population sample. Nicotine Tobacco Research, 11 (10), ss. 1182-1188.
 8. Gwiazdowski R., Barna A., Wepa M., Marchewka R. [2013]: Skutki wdrożenia dyrektywy tytoniowej. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 9. Houston C. S. [1986]: The sociology of cigarettes smoking. Canadian Association Medical Journal, 134 (8), ss. 878-879.
 10. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. [2010a]: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), ss. 112-117.
 11. Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski, A. [2010b]: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), ss. 118-124.
 12. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. [2011]: Wyniki badań HBSC. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 13. Opracowanie zbiorowe Ernst & Young [2012]: Analiza krajowej struktury opodatkowania papierosów akcyzą. [Tryb dostępu:] www.bcc.org.pl. [Data odczytu: wrzesień 2012].
 14. Opracowanie zbiorowe GUS [2013a]: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 15. Opracowanie zbiorowe GUS [2013b]: Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Opracowanie zbiorowe PAIIZ [2013]: Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Gospodarczych, Warszawa.
 17. Opracowanie zbiorowe WHO [2009] : Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce World Health Orgnization, Denmark, Kobehavn.
 18. Otto P., Rząsa D. [2013]: Rynek przemytu papierosów w Polsce w pigułce 2013. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: kwiecień 2014].
 19. Otto P. [2013]: Jak ratować budżet akcyzą? [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: marzec 2013].
 20. Otto P. [2014]: Coraz więcej papierosów z przemytu w Polsce. Zobacz, które marki są najczęściej podrabiane. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: czerwiec 2014].
 21. Otto P., Klinger K. [2014]: Czarny rynek tytoniowy wciąż kwitnie. Rządzą liście i białoruskie Marlboro. [Tryb dostępu:] http://biznes.gazetaprawna.pl [Data odczytu: lipiec 2014].
 22. Schiffman S., Kassel J.D., Paty J., Gnys M., Zettler-Segal M. [1994]: Smoking typology profiles of chippers and regular smokers. Journal of Substance Abuse, 6 (1), ss. 21-36.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu