BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Zbigniew (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych w gospodarstwach rolniczych
Level and forms of financing technical investments in the selected agricultural farms
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 159-167, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Finansowanie inwestycji, Gospodarstwa rolne, Użytki rolne
Investment financing, Arable farm, Agricultural land
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była analiza inwestycji technicznych w wybranych gospodarstwach rolniczych w przeciągu ostatnich pięciu lat. Zakresem badań objęte zostały zarówno obiekty budowlane, jak i sprzęt techniczny w 40 gospodarstwach rolniczych na terenie województwa mazowieckiego. Analizy dokonano w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa oraz wielkości produkcji towarowej. Stwierdzono m. in., że inwestycje techniczne w objętych badaniami gospodarstwach finansowane były z wielu różnych źródeł, przy czym nie wszystkie formy finansowania dotyczyły wszystkich rodzajów inwestycji. Poza tym stwierdzono brak istotnych zależności pomiędzy powierzchnią użytków rolnych lub wielkością produkcji a źródłem finansowania inwestycji technicznych.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse technical investments in the selected agricultural farms within last five years. The research included both civil structures as well as technical equipment in 40 agricultural farms on the territory of Mazowieckie Voivodeship. The analysis was carried out with reference to the area of agricultural land of a farm and the size of commodity production. It was determined, inter alia, that technical investments in the investigated farms, were financed from many sources, but not all forms of financing concerned all types of investments. Besides, no significant relations between the area of agricultural land or the size of production and the financing source of technical investments was reported.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Eiblmeier, J. (2002). Maschinengemeinschaft bringt über 9000 E Vorteil. DLZ-Agrarmagazin 53, 12, 113-115.
 2. Johnson, D.G. (2002). The declining importance of natural resources: lessons from agricultural land. Resource and Energy Economics, 24, 157-171.
 3. Karwat-Woźniak, B. (2008). Działalność inwestycyjna rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych w warunkach narastającej konkurencji. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, 3.T.10, 102-109.
 4. Kowalczyk, Z. (2011). Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 2(127).
 5. Lorencowicz, E. (2006). Kooperacja jako element racjonalnego wykorzystania środków technicznych w gospodarstwach rodzinnych. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe. 1.T. 8, 78-86.
 6. Muzalewski, A. (2002). Formy i koszty mechanizacji. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 89-96.
 7. Muzalewski, A. (2004). Analiza i ocena wyposażenia gospodarstw w ciągniki oraz ich użytkowania. Inżynieria Rolnicza, 4(59), 121-129.
 8. Olszewski, T. (2001). Zespołowe użytkowanie środków technicznych w rolnictwie krajowym i wybranych krajów europejskich. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 247-254.
 9. Pawlak, J. (2006). Usługi mechanizacyjne a rolnictwo zrównoważone. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 23-30.
 10. Urban, Ch. (2002). Auf was bei Maschinengemeinschaften zu achten ist - Steuerliche Unterschiede bei Selbstnutzung und Fremdeinsatz. DLZ-Agrarmagazin, 54, 7, 101-103.
 11. Wójcicki, Z.; Kurek, J. (2011). Technologiczna i ekologiczna modernizacja wybranych gospodarstw rodzinnych. Część III. Falenty-Warszawa, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ISBN 978-83-62416-18-9.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu