BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz (Akademia Podlaska w Siedlcach), Wyrębek Henryk (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP
Financial Forms of Supporting SME in Poland on the Example of the PKO BP Bank
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 165-172, bibliogr. 2 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Wspieranie small businessu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu
Small business support, Small business, Small business financing
Note
streszcz., summ.
Company
PKO Bank Państwowy (PKO BP)
Abstract
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako kategoria ekonomiczna stały się przedmiotem zainteresowań nauk ekonomicznych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Było to dość naturalną konsekwencją procesu transformacji gospodarczej, w wyniku którego obok dużych przedsiębiorstw państwowych zaczęły powstawać przedsiębiorstwa małe i średnie tworząc podstawy prywatnego sektora w gospodarce. Wysoki poziom konkurencji oraz zmiany popytu, ze strony podmiotów dużych, wymuszają nieustanne poszukiwanie nowych możliwości i nisz rynkowych. W artykule przedstawiono finansowe formy wspierania MSP w Polsce na przykładzie banku PKO BP. (abstrakt oryginalny)

Small and medium enterprises as the economic category became a focus of interest of economic studies in Poland in the nineties. It was a quite natural consequence of the process of an economic transformation, as a result of which by large state enterprises small and average enterprises started coming into existence building bases of the private sector in the economy. The high level of the competition and changes of the demand, on the part of large entities, are extorting unceasing seeking new possibilities and market niches. In the article financial forms of SME supporting were described in Poland on the example of the PKO BP bank. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich przedsiębiorstw do konkurencji Europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
  2. Strużycki M., Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu