BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Medved Józef
Title
Project Financing
Project Financing - finansowanie dużych projektów inwestycyjnych
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 93-104, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Projekty inwestycyjne, Finansowanie projektów, Inwestycje
Investment project, Projects financing, Investment
Note
summ., streszcz.
Abstract
"Project financing" nie jest bynajmniej nową metodą finansowania dużych projektów inwestycyjnych. Metoda ta stosowana jest od dość dawna, znalazła zastosowanie m.in. przy takich słynnych przedsięwzięciach, jak budowa Kanału Sueskiego czy budowa Kanału Panamskiego. Dyskusja nad wpływem tej metody na rynki finansowe toczy się już od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Na Słowacji ta forma finansowania znana jest od sześciu lat. Głównymi przesłankami dla zastosowania "project financing" do finansowania projektów inwestycyjnych są: a) wysokie zapotrzebowanie na kapitał w dużych projektach, które sprawia, że ich finansowanie przerasta możliwości pojedynczego inwestora (lub banku), b) rozłożenie ryzyka finansowego projektu na większą liczbę inwestorów. Banki zwykle oceniają projekty w oparciu o następujące kryteria: - rynek i popyt, - jakość rozwiązania technicznego, - struktura finansowania projektu, - uczestnicy projektu, - stosunki kontraktowe w ramach projektu, - studium finansowe projektu. Znając odpowiedzi na te, i ewentualnie inne, pytania, banki są w stanie ustalić warunki sfinansowania projektu. Niniejszy artykuł omawia szerzej te warunki. (abstrakt oryginalny)

Project finance is by no means a new method of financing. Some of the biggest development projects in modern history, such as the building of the Suez Canal or the construction of the Panamanian Canal, were financed using this method. The impact of project financing on financial markets has been discussed since mid-70s. In the Slovak Republic, this form of financing has been known for about 6 years. The main reasons to use this way of financing are: a) high demand for capital in large projects which cannot be financed by a single investor (or bank), b) allocation of financial risk within the project among a greater number of investors. Banks will usually assess projects based on the following criteria: - market and demand, - technical solution, - financial structure, - project participants, - contractual relations, - financial study. When these, and possibly other, questions are answered, banks are able to lay down the conditions for financing the project. The paper discusses these conditions in extension. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dvorak P., The Commercial Banking for the Bankers and Clients. (Komercn'i hankovnictv'I pro bankërea klienty), Linde, Praha 2005.
  2. Kralovič J., Vlachynsky K., Financial Management. (Financny manazment), Ekonómia, Bratislava 2002.
  3. Dvorák I., Procházka P., The Risk and Developing Capital. (Rizikovy a rozvojovy kapitál), Management Press, Praha 1998.
  4. Internal documents of the commercial banks in Slovakia (implemented projects, the projects in the realization process), 2000-2006.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu