BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkiewicz Anna Maria (Politechnika Koszalińska)
Title
Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw
Role of Bank and Insurance Instruments in the Reducing of a Trade Risk
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 287-297, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Ryzyko handlowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Ochrona ubezpieczeniowa
Trade risk, Hedge against the risk, Enterprise risk, Insurance protection
Abstract
Z przeprowadzonej analizy instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych, które mogą być stosowane przez przedsiębiorców wynika, że w świetle literatury i teorii istnieją skuteczne metody minimalizacji ryzyka. Od zarządzających przedsiębiorstwami zależy, czy i jaka metodę wykorzystają. Zauważenia wymaga, iż przy wyborze metody należy wziąć pod uwagę jej dostępność, koszt zastosowania czy zakres ograniczenia ryzyka dla obu stron transakcji. Należy również dodać, iż sposób ograniczenia ryzyka często uzależniony jest od negocjacji z parterem handlowym. Z reguły bowiem, wszystkie przedstawione w artykule instrumenty wpływają na wartość transakcji poprzez zwiększenie jej kosztów. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziawgo D., Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1998,
  2. Jara Z.: Akredytywa dokumentowa i inkaso dokumentowe w obrocie międzynarodowym; wybrane zagadnienia prawne; część III. "Monitor Prawniczy" 1996 nr 9,
  3. Karl K., Raturi M., Schmolck B.: Trade credit insurance: globalization and e-business are the key opportunities. Business Credit Magazine 2002 No 4,
  4. Krzyżkiewicz Z. : Podręcznik do nauki bankowości. Biblioteka Menedżera i Bankowca Warszawa 1999,
  5. Lazowski J.: Wstęp do nauki ubezpieczeń. Warszawa: 1948,
  6. Publikacja ICC nr 500, wersja z 1993 r.
  7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93
  8. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 października 1996 r., I Acr 834/96, "Apelacja" 1997 nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu