BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurpaska Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Analiza ekonomiczno-ekologiczna stosowania pompy ciepła w ogrzewaniu obiektów ogrodniczych
Economic and ecology analysis of using a heat pump for heating garden facilities
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 189-197, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Pompy ciepła, Analiza ekonomiczna, Ekologia, Maszyny i urządzenia, Ciepłownictwo
Heat pumps, Economic analysis, Ecology, Machinery and equipment, Heating
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki ekonomiczne i ekologiczne stosowania pompy ciepła (o założonej mocy grzewczej na poziomie 9,7 kW) w tunelu foliowym (pokrytym podwójną folią) o zróżnicowanej powierzchni użytkowej. Do analizy ekologicznej (przeliczonej na koszty użytkowania środowiska z tytułu emisji do atmosfery substancji szkodliwych) przyjęto cztery powszechnie wykorzystywane w ogrodnictwie kotły grzewcze różniące się między sobą konstrukcją rusztu oraz możliwością zainstalowania w nich urządzenia odpylającego. W analizie ekonomicznej, przy przyjętych kosztach instalacyjnych związanych z zastosowaniem rozważanej pompy ciepła, wykorzystano powszechnie stosowane w analizie inwestycji dwa parametry (statyczne i dynamiczne), a mianowicie: prosty okres zwrotu oraz bieżącą wartość netto inwestycji (NPV). Dla przyjętych założeń wskazano powierzchnię użytkową obiektu oraz liczbę lat użytkowania, przy których rozpatrywana inwestycja jest konkurencyjna względem innych metod oprocentowania inwestycji alternatywnej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents economic and ecological results of using a heat pump (of the assumed heating power at the level of 9.7 kW) in the plastic tunnel (covered with double plastic) of varied usable area. Four heating boilers,commonly used in gardening, differing with the grill structure and possibility of installing a dust removal device were accepted for ecological analysis (calculated into the costs of using environment on account of hazardous substances emission to atmosphere). In the economic analysis, at the accepted installation costs related to the use of the discussed heat pump, two parameters (static and dynamic), that is: simple return period and current net value of the investment (NPV) commonly used in the investment analysis were applied. For the accepted assumptions, usable area of the facility and the number of years of usage, at which, the discussed investment is competitive towards other methods of alternative investment interest, were indicated.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Karaca, F.; Kincay, O.; Bolat, E. (2002). Economic analysis and comparison of chemical heat pump systems. Applied Thermal Engineering, 22,1789-1799.
 2. Karacavus, B.; Can, A.(2009).Thermal and economical analysis of an underground seasonal storage heating system in Thrace. Energy and Buildings, 4, 1-10.
 3. Kurpaska, S. (2008). Ekonomiczno-ekologiczne aspekty stosowania zintegrowanego systemu do ogrzewania obiektów ogrodniczych. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 145-154.
 4. Kurpaska S.; Latała, H. (2012). Energy efficiency of ground heat exchangers co-operating with compressor heat pump. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agricultures, Vol. 12, 1, 143- 148.
 5. Liben, J.; Zhaolin, G.; Xiao, F.; Yun, L. (2002).Thermo-economical analysis between new absorption-ejector hybrid refrigeration system and small double-effect absorption system. Applied Thermal Engineering, 22, 1027-1036.
 6. Mastrullo, R.; Renno, C. (2010). A thermoeconomic model of a photovoltaic heat pump. Applied Thermal Engineering, 30, 1959-1966.
 7. M. P. z 2011 r., Nr 94, poz. 958: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012.
 8. Seung-Hwan, Y.; Joong, Y. (2013). Utilization and performance evaluation of a surplus air heat pump system for greenhouse cooling and heating. Applied Energy, 105, 244-251.
 9. Smoleń, S.; Budnik-Rodz, M. (2006). Low rate energy use for heating and in industrial energy supply systems-Some technical and economical aspects. Energy, 31(14), 2588-2603.
 10. Spoelstra, S.; Haije, W.G.; Dijkstra, J.W. (2002). Techno-economic feasibility of high-temperature high-lift chemical heat pumps for upgrading industrial waste heat. Applied Thermal Engineering, 22, 1619-1630.
 11. Szlachta, J. (2005). Analiza opłacalności ekonomicznej budowy kotłowni opalanych słomą oraz redukcji emisji gazów przy ich użytkowaniu. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 331-339.
 12. Ucar, A.; Inalli, M. (2005). Thermal and economical analysis of a central solar heating system with underground seasonal storage in Turkey. Renewable Energy, 30, 1005-1019.
 13. Dz. U. z 2009 r., Nr 97: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu