BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewaszkiewicz Łukasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Grieger Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Żukowska Klaudia (Politechnika Koszalińska)
Title
Kategorie i ilość uszkodzeń drzew przy pracach pozyskaniowych
Cathegories and number of tree damage at logging works
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 225-234, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Lasy, Gospodarka leśna
Machinery and equipment, Forests, Forest economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań skali uszkodzeń drzew przy pracach leśnych z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn. Badania zostały przeprowadzone w Nadleśnictwie Rokita, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie. Pod uwagę wzięto skutki zastosowania maszyn do ścinki i zrywki drewna. Prace były prowadzone w drzewostanach trzebieżowych. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że największe szkody co do liczby generowane są przez harwestery podczas ścinki drzew. Uszkodzenia dotyczą odsłoniętej bieli drzewa w ilości 57 szt·ha-1. Przy pracach zrywkowych przy użyciu forwardera zanotowano natomiast 4 szt·ha-1 połamanych gałęzi. Ilość uszkodzeń była zdecydowanie większa przy pracach wykonywanych w trzebieży późnej pozytywnej, gdzie nie było szlaków zrywkowych. W trzebieży, gdzie były zastosowane szlaki technologiczne, liczba uszkodzeń zdecydowanie malała. Parametry technologiczne maszyn w 50% nie były dostosowane do parametrów technologicznych drzewostanu.(abstrakt oryginalny)

The article presents the research results of the damage scale of trees at forestry works with the use of specialistic machines. The research was carried out in Rokita Forestry Management, Regional Management of National Forests in Szczecin. The effects of using cutting and logging machines were taken into account. The works were carried out in thinning forest stand. Based on the obtained results it was found out that the biggest damage concerning the number are generated by harvesters during cutting trees. Damage concern the exposed tree alburnum in the amount of 57 item·ha-1. At the logging works with the use of forwarder 4 item·ha-1 of broken branches were reported. Number of damage was decisively higher at the works performed in a late positive thinning, where there were no skidding roads. In thinning, where technological roads were used, the number of damage decisively decreased. Technological parameters of machines were not adjusted to technological parameters of the forest stand in 50%.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behjou, F.; Majnounian, B.; Namiranian, M.; Dvořák, J. (2008). Time study and skidding capacity of the Wheeler Skinder Timberjack 450C In Caspian forest. Journal of Forest Science. Těšnov, ISSN 1212-4834.
 2. Bernadzki, E. (2005). Naturalne odnowienie lasu. Warszawa, PWRiL, 41-45.
 3. Broda, J. (2007). Dzieje najnowsze leśnictwa w Polsce. Warszawa, PTL, 27-32.
 4. Brzózko, J.; Skarżyński J. (2009). Wysokowydajne maszyny do pozyskiwania drewna. Drwal, 1(44)T, 32-33.
 5. Dvořák, J.; Karnet, P. (2007). Preliminary technical time standards for harvesters working in premature and mature stands. Wrocław, AR, ISSN 1505-0297.
 6. Dvořák, J.; Malkowský, Z.; Macků, J. (2008). Influence of human factor on the time of work stages of harvesters and crane-equipped forwarders. Těšnov, Journal of Forest Science, ISSN 1212-4834.
 7. Eliasson, L. (2000). Effects of establishment and thinning of shelterwoods on harvester performance. Journal of Forest Engineering, 1(11), 21-26.
 8. Gendek, A. (2004). Nowości w leśnych maszynach do pozyskiwania drewna. Technika Rolnicza i Leśna, 8(53)T, 13-16.
 9. Grzywiński, W. (2009). Praca operatora harwestera. Drwal, 1(44), 16-18.
 10. Hys, E. (2004). Nowe modele maszyn do pozyskiwania drewna. Technika Rolnicza i Leśna, 1(53)T, 16-19.
 11. Jajor R. (2008). Test harwestera w Beskidach. Drwal, 2(33), 24.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu