BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prymon Marek
Title
Współczesna interpretacja produktu w zarządzaniu marketingowym
On the Contemporary Interpretation of Product in Marketing Management
Source
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 117-125, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Produkt, Zarządzanie marketingowe, Marketing, Jakość, Marka
Product, Marketing management, Marketing, Quality, Brand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie menedżerskiego podejścia do kategorii produktu w świetle współczesnych nurtów koncepcji marketingu. Autor interpretuje produkt jako elastyczną wiązkę atrybutów. Równocześnie autor poddaje krytycznej analizie popularną ideę hierarchicznej budowy produktu. W dalszej części autor przedstawia specyficzną marketingową interpretację dwóch atrybutów produktu: jakości i marki. Podane są tu zasadnicze rekomendacje co do zarządzania tymi atrybutami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to describe a new management approach to product based on contemporary marketing concepts. The author defines product as an elastic bundle of attributes. At the same time, the author criticizes the common idea of hierarchical product structure. Next, the author analyzes the two basic attributes of a product: quality and brand name. Fundamental recommendations concerning the management of these attributes are given. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bagozzi R.P., Rosa J.A., Celly K.S., Coronel F., Marketing Management, Prentice Hall, New Jersey 1998.
  2. Kotler Ph., Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, New Jersey 1998.
  3. Prymon M., Menedżerskie aspekty współczesnego marketingu, Expert, Wrocław 1999.
  4. Solomon M.R., Stuart E.W., Marketing - real people, real choices, Prentice Hall, New Jersey 1997.
Cited by
Show
ISSN
1642-9605
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu