BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Wydział Finansów)
Title
20 lat czasopisma "Ekonomia i Środowisko"
Source
Aura, 2013, nr 2, s. 31
Keyword
Czasopiśmiennictwo, Ekologia, Ochrona środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
Periodicals, Ecology, Environmental protection, Economic aspects of environmental protection
Abstract
"Ekonomia i Środowisko", pierwsze w Polsce czasopismo naukowe w całości poświęcone aspektom ekonomicznym problematyki ekologicznej, powstało w 1992 roku, a więc tuż po zmianach systemowych w naszym kraju. Jest czasopismem Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, wydawanym przez Fundację założoną przez to Stowarzyszenie. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Górka: Kierunki rozwoju problematyki ekologicznej w naukach ekonomicznych na tle ewolucji czasopisma "Ekonomia i Środowisko". "Ekonomia i Środowisko", 2012, nr 2 (43), s. 195-210.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu