BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomiałojć Ludwik (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Cztery minione dziesięciolecia i co dalej?
Source
Aura, 2013, nr 2, s. 22-25, fot.
Keyword
Ekologia, Edukacja ekologiczna, Ochrona środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
Ecology, Ecology education, Environmental protection, Economic aspects of environmental protection
Abstract
Uwidaczniają się i inne poważne zagrożenia "ekologiczne", stojące przed polskim społeczeństwem, środowiskiem i przyrodą. Są nimi możliwe negatywne konsekwencje usilnie forsowanej energetyki jądrowej zamiast bardziej przyszłościowej, opartej na rodzimych źródłach, bezpieczniejszej i bardziej "demokratycznej" energetyki rozproszonej, a także możliwe skutki gospodarczo-społeczne wmuszania nam latyfundiów upraw niektórych roślin genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Tych ostatnich, wbrew interesowi naszych rolników konwencjonalnych i ekologicznych oraz z poważnym ryzykiem dla stanu środowiska i bioróżnorodności. W obu tych programach konieczny jest powrót do etapu niezależnych naukowych analiz oraz bezstronnego bilansu szans i zagrożeń związanych z tymi technologiami, zamiast podejmowania ad hoc decyzji przez władzę ustawodawczą z wykluczeniem opiniowania ekologów, botaników i gleboznawców oraz wbrew woli większości świadomych obywateli. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu