BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Naczynia połączone
Source
Aura, 2013, nr 2, s. 28-29
Keyword
Wycena, Środowisko przyrodnicze, Równowaga ogólna, Obliczeniowy model równowagi ogólnej
Valuation, Natural environment, General equilibrium, Computable General Equilibrium model (CGE)
Abstract
Wielu moich studentów nie kryje oburzenia, gdy dyskutujemy problemy wyceny środowiska przyrodniczego. Jak wiadomo, umiemy je wyceniać tylko pośrednio (AURA 8-10/07), analizując ceny na rynkach surogatowych albo hipotetycznych. Nie ma bowiem faktycznych cen, które płacimy za taką czy inną usługę środowiskową. Zamiast tego rozważamy, ile ludzie gotowi byliby zapłacić, gdyby przyroda była na sprzedaż. Oburzenie moich studentów - a podejrzewam, że również wielu innych uczciwych ludzi - bierze się nie stąd, że za przyrodę trzeba byłoby płacić, ale stąd, że wynik zależy od zamożności tych, co płacą. Albowiem bogaci często byliby gotowi zapłacić więcej, a ubodzy - mniej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu