BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Monika Joanna
Title
Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy", praca zbiorowa, red. Ulrich Schrade, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, 112 s.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 639-644
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Szkolnictwo wyższe, Dydaktyka
Review, Higher education, Didactics
Abstract
W dzisiejszych czasach coraz częściej mówi się o złej i ciągle pogarszającej się sytuacji w szkolnictwie. Przejawów niewłaściwej kondycji systemu edukacji jest wiele. Jednym z najgroźniejszych jest bez wątpienia nieustannie obniżająca się efektywność nauczania na wszystkich jego szczeblach, w tym także na uczelniach wyższych. Istnieje grupa specjalistów ds. nauczania, która doszukuje się przyczyn tego zjawiska w postdeweyowskiej pedagogice. Jej zwolennicy dążą do utworzenia tzw. społeczeństwa wiedzy, a zatem do kształcenia masowego, które jest zaprzeczeniem "tradycyjnej szkoły wyższej - szkoły kształcącej elity intelektualne narodu" (s. 5). Jak zatem w dobie owej "masowości" nie utracić, a wręcz przeciwnie: podnieść efektywność i skuteczność nauczania? Gdzie znajduje się prawdziwa przyczyna złej sytuacji w szkolnictwie? I wreszcie jak dążyć do jej poprawy? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w książce pt.: Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu