BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska Barbara Halina
Title
Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy", red. Ulrich Schrade, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, 112 s.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 657-660
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Recenzja, Szkolnictwo wyższe, Dydaktyka
Review, Higher education, Didactics
Abstract
Recenzowane opracowanie, skrypt Politechniki Warszawskiej, przeznaczone jest dla doktorantów uczęszczających na seminarium pedagogiczne. Jak wiadomo przed obroną pracy doktorskiej świeży kandydat do tytułu doktora musi doszlifować swoje umiejętności językowe, zawodowe i oczywiście pedagogiczne ku zadowoleniu jego przyszłych słuchaczy. (...) Przedmiotem recenzji są w głównej mierze dwa pierwsze rozdziały. Z psychologicznymi problemami, motywacją wewnętrzną, ukierunkowaniem na unikanie porażek i roli systemu kar oraz nagród w procesie uczenia trudno się nie zgodzić. Nie od dziś wiadomo, że przyswajanie wiedzy jest dla jednych przyjemnością, dla innych stresem, a niezależnie od tego, koniecznością dla tych, którzy w trakcie swojego rozwoju pną się po ścieżkach, żeby nie powiedzieć meandrach i labiryntach kariery naukowej. Bogusław Wolniewicz i Ulrich Schrade, profesorowie, filozofowie, kontynuatorzy i badacze myśli Henryka Elzenberga, są przede wszystkim ortodoksyjnymi wyznawcami aksjocentryzmu. Podkreślają związek zachodniego normotypu cywilizacyjnego z chrześcijaństwem, równocześnie stawiając znak równości pomiędzy pajdocentryzmem i lewactwem. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu