BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotala Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Puchała Jacek (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Działania
The Need for Advisory Service of Local Activity Groups
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 105-112, tab., bibliogr. 2 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Program LEADER+, Doradztwo, Szkolenia, Programy UE
LEADER+ Programme, Consultancy, Training, EU programme
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pilotażowy Program Leader+ był przygotowaniem do wykorzystania szansy rozwoju kapitału społecznego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wdrażanie pomysłów mających zwiększyć poziom rozwoju społeczno-gospodarczego natrafia na wiele problemów praktycznych na etapie realizacji programów. Rozpoznanie potrzeb doradczych Lokalnych Grup Działania pozwoli na sprawną realizację zadań stojących przed LGD w nowym okresie programowania 2007-13. (abstrakt oryginalny)

After a period of realization LEADER+ programme there is a hole in a budget of Local Activity Group (LAG). There is no financial support for Local Activity Groups between two EU sources of money for LAG-s. Because of the fact that LEADER+ has finished but new programs for the period of time 2007-13 has not started yet. This kind of situation can cause that human capital in LAG-s can be lost. The need for advisory services of Local Activity Groups are limited by financial factors. Only one-third of the LAG-s have got a money for advisory service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. T. Borek, J. Fałkowski, E. Giejbowicz, K. Janiak, A. Poślednik, M. Zielińska.: Inicjatywa LEADER - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2006.
  2. T. Norrby.: Kompetencje ludzkie i budowanie potencjału rozwojowego, Leader Magazine PL9/2008, s. 58-68
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu