BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasławska Marta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Stępień Bogdan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Jałoszyński Klaudiusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Surma Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Magganos Georgios (Technological Educational Institute of Messolonghi, Greece)
Title
Ocena możliwości wykorzystania mikrofal do nagrzewania fontannującego złoża podczas suszenia jabłek
Assessment of possibility of using microwaves for heating spouted bed during drying apples
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (146), s. 285-294, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Przetwory owocowe, Owoce, Badania właściwości fizycznych
Processed fruits, Fruit, Physical properties research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analizie poddano efekty suszenia jabłek w postaci kostki sześciennej o boku 10 mm, metodą łączoną, z wykorzystaniem nagrzewania mikrofalami fontannującego złoża (FM), przy zastosowaniu temperatury powietrza suszącego 60-65ºC oraz mikrofal o mocy 100 W. Opisano kinetykę wysychania materiału oraz wybrane cechy jakościowe suszu: barwę, wytrzymałość na ściskanie i rehydrację. Wyniki eksperymentów odniesiono do analogicznych efektów suszenia jabłek w złożu fontannowym (F) oraz z wykorzystaniem nagrzewania mikrofalami pod obniżonym ciśnieniem (MV). Stwierdzono, że proces, w którym zintegrowano suszenie fontannowe i nagrzewanie mikrofalami, przebiegał z większą intensywnością niż suszenie fontannowe bez dodatkowego nagrzewania, a fontannowomikrofalowy susz z jabłek charakteryzował się wyższą jakością niż pozostałe susze.(abstrakt oryginalny)

Results of drying apples in the form of a 10 mm cube with a combined method with spouted bed microwaves heating (FM) at the air drying temperature 60-65ºC and microwaves of 100W power were analysed. Drying kinetics of material and the selected quality features of dried apples were described: colour, compression strength and rehydration. Experimental results were referred to analogical effects of drying apples in the spouted bed (F) and with the use of microwaves heating at the reduced pressure (MV). It was found out that the process, where spouted bed drying and microwaves heating took place with greater intensity than spouted bed drying without additional heating and spouted- microwave dried apples were characterised with higher quality than the remaining dried apples.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adiyaman, P.; Kanchana, S.; Mahendran, P. P. (2012). Development and stability of bio-food colour from beetroot by spray drying. Carpathian Journal of Food Science & Technology, 4(2), 63-73.
 2. Calin-Sanchez, A.; Szumny, A.; Figiel, A.; Jałoszyński, K.; Adamski, M.; Carbonell-Barrachina, A.A. (2011). Effects of vacuum level and microwave power on rosemary volatile composition during vacuum-microwave drying. Journal of Food Engineering, 103, 219-227.
 3. Liu, C.; Zheng, X.; Jia, S.; Ding, N.; Gao, X. (2009). Comparative experiment on hot-air and microwave-vacuum drying and puffing of blue honeysuckle snack. International Journal of Food Engineering, 5(4), 1-9.
 4. Clydesdale, F.M. (1972). Measuring the color of foods. Food Technol., 26(7), 45-55.
 5. Feng, H.; Tang, J.; Cavalieri, R.P. (1999). Combined microwave and spouted bed drying of diced apples effect of drying conditions and drying kinetics and product temperature. Drying Technology, 17(01), 1981-1998.
 6. Feng, Y.F.; Zhang, M.; Jiang, H.; Sun, J.C. (2012). Microwave-Assisted Spouted Bed Drying of Lettuce Cubes. Drying Technology, 30, 1482-1490.
 7. Glasser, R. (1991). O możliwości suszenia krajanek warzywnych w warstwie pulsofluidalnej. Materiały VII Sympozjum Suszarnictwa. Łódź, 147-154.
 8. Jakubczyk, E.; Uziak, D. (2005). Charakterystyka instrumentalnych metod badania właściwości mechanicznych wybranych owoców i warzyw. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 181-189.
 9. Jumah, R.Y.; Raghavan, G.S.V. (2001). Analysis of heat and mass transfer during combined microwave-convective spouted-bed drying. Drying Technology, 19(3-4), 485-506.
 10. Kahyaoglu, L.N.; Sahin, S.; Summu, G. (2012). Spouted bed and microwave-assisted bed drying of parboiled wheat. Food and Bioproducts Processing, 90, 301-308.
 11. Peroń, S.; Surma, M.; Zdrojewski, Z. (2010). Suszenie owoców jałowca w złożu fontannowym. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 177-182.
 12. Pałacha, Z.; Sitkiewicz, I. (2008). Temperatura przemiany szklistej - parametr stabilności żywności. Przemysł Spożywczy, 9, 32-37.
 13. Pasławska, M.; Pełka, A. (2006). Właściwości rekonstytucyjne i barwa suszu truskawkowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(46), 86-92.
 14. Pasławska, M.; Stępień, B.; Jałoszyński, K. (2010). Zmiany parametrów barwy owoców jagodowych wywołane suszeniem, przechowywaniem i rehydracją. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 95-102.
 15. PN-90/A-75101.03. Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 16. Stępień, B. (2008). Impact of vacuum-microwave drying on selected mechanical and rheological features of carrot. Biosystem Engineering, 99, 234-238.
 17. Szentmarjay, T.; Pallai, E.; Szekrenyessy, K. (1996). Product quality an operational parameters of drying. Drying, Volume A, 658-663.
 18. Witrowa-Rajchert, D.; Dworski, T. (2003). Research on dried apple rehydrated with water and milk. Acta Agrophysica, 2(2), 433-441.
 19. Yan, W.; Zhang, M.; Huang, L.; Tang. J.; Mujumdar, A.S.; Sun, J. (2010). Study of the optimization of puffing characteristics of potato cubes by spouted bed drying enhanced with microwave. J Sci.Food Agric, 90, 1300-1307.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu