BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biskupska Kamilla (Uniwersytet Opolski)
Title
Konsola była kiedyś stołem, czyli o wątkach przeszłości w mieszkaniu estetycznym
A Console Used to Be a Table, about the Treads of Past in an Aesthetic Apartment
Source
Społeczeństwo i Ekonomia, 2014, nr 2 (2), s. 7-22, bibliogr. 20 poz.
Society and Economics
Keyword
Konsumpcja, Społeczeństwo, Analiza dyskursu
Consumption, Society, Discourse analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym problemem dyskutowanym w artykule jest przestrzeń mieszkalna rozumiana jako twór kulturowy i społeczny. Możemy w niej zaobserwować najważniejsze procesy społeczne jednostki: indywidualizację, konsumpcję i tworzenie tożsamości. Artykuł koncentruje się przede wszystkim na wątkach związanych z przeszłością oraz ze wspomnieniami dotyczącymi prywatnej przestrzeni. W badaniu wykorzystano dwa czasopisma o stylu życia poświęcone aranżacji wnętrz. W analizie skupiono się przede wszystkim na zagadnieniu określanym przez autorkę jako "mieszkanie estetyczne" - prywatnej przestrzeni reprezentantów klasy średniej, którą stworzyli z dozą refleksyjności, świadomości i uwagi.(abstrakt oryginalny)

The main topic of the paper is housing, understood as social and cultural creation. We can observe the most important social processes of an individual there: individualization, consumption and identity creation. The article mainly discusses the threads of past and memory in the private space. Research was based on the analysis of two lifestyle magazines dedicated to interiors arrangements. The analysis mainly focuses on the problem which the author describes as "aesthetic apartment" - middle class' representatives private space created with reflexivity, awareness and attentiveness.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 2. Cieślikowa A., Design czy dizajn, "2+3D" 2001, nr 1.
 3. Dowgiałło B., Moda w mieszkaniu, [w:] G. Woroniecka (red.), Co to znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
 4. Jacyno M., Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre'a Bourdieu, IFIS PAN, Warszawa 1997.
 5. Jacyno M., Mieszkanie i "moralna architektura" kultury indywidualizmu, [w:] G. Woroniecka (red.), Co to znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
 6. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006.
 7. Le Goff J., Historia i pamięć, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 8. Lowenthal D., Przeszłość to obcy kraj, "Res Publica" 1991, nr 3.
 9. Korduba P., Pomieszanie ładu z desą, "Wysokie Obcasy" 2014a, nr 48.
 10. Korduba P., Przymusowy kostium, "2+3D" 2014b, nr 3.
 11. Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii, Universitas, Kraków 2006.
 12. Parissien S., Historia wnętrz. Dom od roku 1700, Arkady, Warszawa 2010.
 13. Piłat-Borcuch, M., Socjologia designu, CeDeWu, Warszawa 2014.
 14. Pile J., Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2006.
 15. Rancew-Sikora D., Dom estetyczny jako dom indywidualny, [w:] G. Woroniecka (red.), Co to znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
 16. Rosińska M., Przemyśleć użycie. Projektanci. Przedmioty. Życie społeczne, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2010.
 17. Sparke P., Design. Historia wzornictwa, Arkady, Warszawa 2012.
 18. Sudjic D., Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą?, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2013.
 19. Sztandar-Sztanderska K., Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre'a Bourdieu, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 20. Woroniecka G., Wstęp, [w:] G. Woroniecka (red.), Co to znaczy mieszkać. Szkice antropologiczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2353-8937
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sie.2014.2.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu