BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzywińska-Rąpca Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kobylińska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Analiza porównawcza województw pod względem sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych
Comparative Voivodship Analysis in Terms of the Economic Situation of Households
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 3, s. 68-79, wykr., tab., bibliogr. s. 78
Keyword
Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Zróżnicowanie przestrzenne, Analiza porównawcza
Household income, Household expenditures, Spatial differentiation, Comparative analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Celem zaprezentowanego badania jest ocena zróżnicowania przestrzennego dochodów i wydatków gospodarstw domowych według województw w latach 2008 i 2012. Uwzględnione w tym badaniu cechy to: przychody, rozchody, dochody rozporządzalne oraz wydatki na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych. Jako punkt odniesienia przyjęto rok 2008, w którym wystąpił kryzys gospodarczy. (fragment tekstu)

The diversity of the distribution of income and expenditure of households is an issue under examination in different terms. The article assesses the spatial differentiation of income and expenditure of households by voivodships in 2008 and 2012. Included in this study features are: income, expenditures, disposable incomes and expenditure on consumer goods and services by households. The analysis made it possible to evaluate the spatial differentiation of income and expenditure of households and the separation of voivodship groups with similar economic situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczyk G. (2002), Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu
  2. Budżety Gospodarstw Domowych w... (z lat 2009 i  2013), GUS
  3. Czapiński J., Panek T. (red.) (2009), Diagnoza społeczna 2009, www.diagnoza.com (30.03.2011)
  4. Donoho D. L., Gasko M. (1992), Breakdown Properties of Location Estimates Basedon Halfspace Depth and Projected Outlyingness, The Annals of Statistics
  5. Rousseeuw P. J., Ruts I. (1996), Bivariate Location Depth, 45, Applied Statistics
  6. Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa
  7. Sikora T. (2012), Zachowanie nabywców produktów luksusowych, "Monografie i opracowania SGH", nr 590
  8. Sojkin B. (1994), Determinanty konsumpcji żywności, analiza hierarchiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Poznań", seria II
  9. Szwacka-Salmonowicz J. (2003), Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Wydawnictwo SGGW
  10. Wasilewska E. (2009), Statystyka opisowa od podstaw, podręcznik z  zadaniami, Wydawnictwo SGGW
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu