BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałązka Marta (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości)
Title
Obraz młodego pokolenia w wynikach V edycji badań BKL
Source
Personel i Zarządzanie, 2015, nr 5, s. 24-27, tab.
Keyword
Młodzież, Zatrudnienie młodocianych, Pokolenia, Rynek pracy
Youth, Employment of young adults, Generation, Labour market
Abstract
Powszechnie przyjmuje się, że przedstawiciele pokolenia Y stawiają przed pracodawcami wielkie wyzwania. Jako osoby młode, pewne siebie i dobrze znające nowe technologie oczekują od firmy wysokich zarobków, szybkiego awansu i znacznej elastyczności w podejściu do czasu pracy. Jednocześnie pracodawcy, nawet jeśli widzą potencjał młodych, postrzegają ich jako osoby nielojalne. Czy jest to prawdziwy obraz młodego pokolenia, czy jedynie krzywdzące stereotypy? (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-0793
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu