BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Deresz Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009-2012
Evaluation of Functioning Personal Income Tax and Proposition of Change in Years 2009-2012
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2009, nr 2 (51), s. 149-161, tab., bibliogr. 6 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie dochodów, System podatkowy, Reforma podatkowa
Individual income tax, Taxation of income, Tax system, Tax reform
Note
streszcz., summ.
, , , ,
Abstract
Głównym celem artykułu jest ocean funkcjonowania podatku od osób fizycznych. W artykule autorzy zaprezentowali różnice między podatkiem progresywnym a liniowym. W opracowaniu przedstawiono również propozycje zmian podatku od osób fizycznych w latach 2009-2012. (abstrakt oryginalny)

The main aim of paper is evaluation of functioning Personal Income Tax. In the article authors compare linear income tax and graduated income tax. The paper presents proposition of changes Personal Income Tax in years 2009-2012. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2006 rok, Ministerstwo Finansów, Departament Podatków Dochodowych, Warszawa, sierpień 2007
  2. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Warszawa 2004
  3. J. Kulicki, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
  4. N. Stern, Jaka reforma podatkowa jest potrzebna dla szybkiego wzrostu gospodarczego?, Zeszyty BRE Bank - CASE, Warszawa 1999
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)
  6. A. Wilk, R. Gwiazdowski, J. Neneman, R. Piwowski, Konkurencyjność reform podatkowych - Polska na tle innych krajów, Zeszyty BRE Bank - CASE, Warszawa 2003
Cited by
Show
ISSN
2081-3430
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu